ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΦΙΛ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Κατηγορία: 
Κατηγορία Αρχείου (Αφορά τη Δημοσιότητα): 
Απολογισμοί - Ισολογισμοί
Περιγραφή Αρχείου: 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ