Καλοκαιρινού Φιλανθρ. Ιδρύματα -Πτωχοκομείο Ηρακλείου τροποποιημένος προϋπολογισμός 2020

Κατηγορία: 
Κατηγορία Αρχείου (Αφορά τη Δημοσιότητα): 
Προϋπολογισμός