ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ Β ΚΑΙ Γ ΔΟΣΗ 10-07-2018