Κοινό κείμενο των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στη διαβούλευση του σχεδίου νόμου “Κλεισθένης I” για τις Διευθύνσεις Αστικής Κατάστασης (Ιθαγένεια-Πολιτογράφηση)