Μ. ΜΕΤΑΞΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ

Κατηγορία: 
Κατηγορία Αρχείου (Αφορά τη Δημοσιότητα): 
Προϋπολογισμός
Περιγραφή Αρχείου: 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠ/ΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Μ. ΜΕΤΑΞΑ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 1510/29.11.2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ