Προβολή και προώθηση του ενημερωτικού μηνύματος για προστασία από τον κορωνοϊό - ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ, ΒΓΑΙΝΟΥΜΕ ΝΙΚΗΤΕΣ