Πρωτεύουσες καρτέλες

Δασικές πυρκαγιές στην Περιφέρεια Κρήτης για την περίοδο 2003 - 2009.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Ομάδα
Ημερομηνία Τροποποίησης
2016-05-24
Ημερομηνία Μεταδεδομένων
2015-03-21
Αναγνωριστικό
84fa8c9f-f694-4af5-8791-9545e948e0b0
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.apdkritis.gov.gr/
Public Access Level
Public
Γλώσσα μεταδεδομένων
ελληνικά
Τίτλος πόρου
Δασικές πυρκαγιές
Aναγνωριστικό πόρου
Δασικές πυρκαγιές
Σύνοψη πόρου
Δασικές πυρκαγιές στην Περιφέρεια Κρήτης για την περίοδο 2003 - 2009.
Εντοπιστής πόρου
Γλώσσα πόρου
ελληνικά
Θεματική κατηγορία
Περιβάλλον
Keyword from INSPIRE Data themes
Προστατευόμενες τοποθεσίες
Τιμή της λέξης κλειδί
Δασικές πυρκαγιές
Καταγωγή
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας
Όροι για την πρόσβαση και τη χρήση
Δεν ισχύουν όροι
Περιορισμοί σχετικά με την πρόσβαση του κοινού
κανένας περιορισμός
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ηλεκτρονική διεύθυνση Οργανισμού
k.mountraki@apdkritis.gov.gr
Ρόλος του αρμόδιου μέρους
Αρμόδιος για επικοινωνία