Πρωτεύουσες καρτέλες

Πολύγωνα δασικού χάρτη, προ καποδιστριακού ΟΤΑ Ηρακλείου, όπως έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ ΑΕ.

Είναι ο αναρτημένος δασικός χάρτης και όχι ο κυρωμένος δασικός χάρτης
 

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Ομάδα
Ημερομηνία Τροποποίησης
2017-09-06
Ημερομηνία Μεταδεδομένων
2017-03-02
Αναγνωριστικό
3f48d78a-52bb-445f-88c9-bbd789c9cf01
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου
Public Access Level
Public
Ηλεκτρονική διεύθυνση
ddh@apdkritis.gov.gr
Γλώσσα μεταδεδομένων
greek
Τίτλος πόρου
ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΟΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Aναγνωριστικό πόρου
ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΟΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Σύνοψη πόρου
Τα πολύγωνα του δασικού χάρτη προ καποδιστριακού ΟΤΑ Ηρακλείου σε μορφή .shp
Εντοπιστής πόρου
Γλώσσα πόρου
greek
Θεματική κατηγορία
Περιβάλλον
Ημερομηνία αναφοράς
Πέμπτη, Μάρτιος 2, 2017
Τύπος ημερομηνίας
Ημερομηνία δημοσίευσης
Ημερομηνία έναρξης
Πέμπτη, Μάρτιος 2, 2017 - 10:30
Ημερομηνία λήξης
Πέμπτη, Μάρτιος 2, 2017 - 10:30
Ημερομηνία δημιουργίας
Πέμπτη, Μάρτιος 2, 2017
Ημερομηνία δημοσίευσης
Πέμπτη, Μάρτιος 2, 2017
Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης
Πέμπτη, Μάρτιος 2, 2017
ισοδύναμη κλίμακα
1:5000
Ημερομηνία συμμόρφωσης
Πέμπτη, Μάρτιος 2, 2017
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου
ηλεκτρονική διεύθυνση Οργανισμού
ddh@apdkritis.gov.gr
Ρόλος του αρμόδιου μέρους
Δημιουργός