Πρωτεύουσες καρτέλες

Δεξαμενές Νομού Ηρακλείου Δασικής Υπηρεσίας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Ομάδα
Ημερομηνία Τροποποίησης
2017-05-17
Ημερομηνία Μεταδεδομένων
2015-03-19
Αναγνωριστικό
048e79e9-bb25-4c10-bea3-3f5f204b55c1
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.apdkritis.gov.gr/
Public Access Level
Public
Γλώσσα μεταδεδομένων
ελληνικά
Τίτλος πόρου
Δεξαμενές
Aναγνωριστικό πόρου
Δεξαμενές
Σύνοψη πόρου
Δεξαμενές Νομού Ηρακλείου Δασικής Υπηρεσίας
Εντοπιστής πόρου
Γλώσσα πόρου
ελληνικά
Θεματική κατηγορία
Γεωγραφική θέση
Keyword from INSPIRE Data themes
Κτίρια
Τιμή της λέξης κλειδί
Δεξαμενές Νομού Ηρακλείου
Καταγωγή
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης -Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου
Όροι για την πρόσβαση και τη χρήση
Δεν ισχύουν όροι
Περιορισμοί σχετικά με την πρόσβαση του κοινού
κανένας περιορισμός
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ηλεκτρονική διεύθυνση Οργανισμού
p.arvanitis@apdkritis.gov.gr
Ρόλος του αρμόδιου μέρους
Αρμόδιος για επικοινωνία