Σχέδιο Διαχείρισης των υδατικών πόρων του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Ομάδα
Ημερομηνία Τροποποίησης
2017-09-06
Ημερομηνία Μεταδεδομένων
2017-09-06
Αναγνωριστικό
97a35881-827e-467c-a13e-f728bcd0a050
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.apdkritis.gov.gr/
Γλώσσα μεταδεδομένων
ελληνικά
Τίτλος πόρου
Διαχειριστικό σχέδιο υδάτινων πόρων της Κρήτης
Aναγνωριστικό πόρου
Διαχειριστικό σχέδιο υδάτινων πόρων της Κρήτης
Σύνοψη πόρου
Διαχειριστικό σχέδιο υδάτινων πόρων της Κρήτης
Εντοπιστής πόρου
Γλώσσα πόρου
ελληνικά
Θεματική κατηγορία
Περιβάλλον
Ημερομηνία αναφοράς
Τετάρτη, Σεπτέμβριος 6, 2017
Ημερομηνία έναρξης
Τετάρτη, Σεπτέμβριος 6, 2017 - 12:30
Ημερομηνία λήξης
Τετάρτη, Σεπτέμβριος 6, 2017 - 12:30
Ημερομηνία δημιουργίας
Τετάρτη, Σεπτέμβριος 6, 2017
Ημερομηνία δημοσίευσης
Τετάρτη, Σεπτέμβριος 6, 2017
Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης
Τετάρτη, Σεπτέμβριος 6, 2017
Ημερομηνία συμμόρφωσης
Τετάρτη, Σεπτέμβριος 6, 2017
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Υδάτων
ηλεκτρονική διεύθυνση Οργανισμού
m.kritsotakis@apdkritis.gov.gr
Ρόλος του αρμόδιου μέρους
Αρμόδιος για επικοινωνία