Πρωτεύουσες καρτέλες

Ζώνες απαγόρευσης κυνηγιού, ορισμένου χρόνου, για νομό Ηρακλείου.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Ομάδα
Ημερομηνία Τροποποίησης
2016-06-24
Ημερομηνία Μεταδεδομένων
2015-03-19
Αναγνωριστικό
ea677644-8f87-4bdf-883b-0fffc7160820
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.apdkritis.gov.gr/
Public Access Level
Public
Γλώσσα μεταδεδομένων
ελληνικά
Τίτλος πόρου
Ζώνες απαγόρευσης κυνηγιού νομού Ηρακλείου.
Aναγνωριστικό πόρου
Ζώνες απαγόρευσης κυνηγιού
Σύνοψη πόρου
Ζώνες απαγόρευσης κυνηγιού, ορισμένου χρόνου, για νομό Ηρακλείου.
Εντοπιστής πόρου
Γλώσσα πόρου
ελληνικά
Θεματική κατηγορία
Περιβάλλον
Keyword from INSPIRE Data themes
Ζώνες διαχείρισης/περιορισμού/ρύθμισης εκτάσεων και μονάδες αναφοράς
Τιμή της λέξης κλειδί
Ζώνες απαγόρευσης κυνηγιού
Καταγωγή
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης -Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου
Όροι για την πρόσβαση και τη χρήση
Δεν ισχύουν όροι
Περιορισμοί σχετικά με την πρόσβαση του κοινού
κανένας περιορισμός
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ηλεκτρονική διεύθυνση Οργανισμού
ddh@apdkritis.gov.gr
Ρόλος του αρμόδιου μέρους
Αρμόδιος για επικοινωνία