Πρωτεύουσες καρτέλες

Ζώνες ήπιας τουριστικής ανάπτυξης - Πρόγραμμα TERRA-DIAS

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Ομάδα
Ημερομηνία Τροποποίησης
2017-05-17
Ημερομηνία Μεταδεδομένων
2015-03-23
Αναγνωριστικό
03b346f0-a153-4410-ac55-491b59ce7a2b
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Public Access Level
Public
Ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.apdkritis.gov.gr/
Γλώσσα μεταδεδομένων
ελληνικά
Τίτλος πόρου
Ζώνες ήπιας τουριστικής ανάπτυξης
Aναγνωριστικό πόρου
Ζώνες ήπιας τουριστικής ανάπτυξης
Σύνοψη πόρου
Ζώνες ήπιας τουριστικής ανάπτυξης - Πρόγραμμα TERRA-DIAS
Εντοπιστής πόρου
Γλώσσα πόρου
ελληνικά
Θεματική κατηγορία
Χωροταξία/κτηματολόγιο
Keyword from INSPIRE Data themes
Ζώνες διαχείρισης/περιορισμού/ρύθμισης εκτάσεων και μονάδες αναφοράς
Τιμή της λέξης κλειδί
Ζώνες ήπιας τουριστικής ανάπτυξης
Ημερομηνία αναφοράς
Κυριακή, Ιανουάριος 1, 2006
Τύπος ημερομηνίας
Ημερομηνία δημιουργίας
Ημερομηνία δημοσίευσης
Κυριακή, Ιανουάριος 1, 2006
Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης
Κυριακή, Ιανουάριος 1, 2006
Καταγωγή
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Όροι για την πρόσβαση και τη χρήση
Δεν ισχύουν όροι
Περιορισμοί σχετικά με την πρόσβαση του κοινού
κανένας περιορισμός
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ηλεκτρονική διεύθυνση Οργανισμού
k.strataridakis@apdkritis.gov.gr
Ρόλος του αρμόδιου μέρους
Αρμόδιος για επικοινωνία