Πρωτεύουσες καρτέλες

Το φοινικόδασος της Μονής Πρέβελης αποτελείται από βλάστηση μοναδικής σημασίας και έχει συμπεριληφθεί στις περιοχές NATURA 2000.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Ομάδα
Ημερομηνία Τροποποίησης
2017-09-06
Ημερομηνία Μεταδεδομένων
2016-06-08
Αναγνωριστικό
d5e95d65-30d5-45d4-9485-15ed59249c19
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.apdkritis.gov.gr/
Γλώσσα μεταδεδομένων
greek
Τίτλος πόρου
Θεματικοί χάρτες φοινικοδάσους Πρέβελης
Aναγνωριστικό πόρου
Θεματικοί χάρτες φοινικοδάσους Πρέβελης
Σύνοψη πόρου
Θεματικοί χάρτες φοινικοδάσους Πρέβελης
Εντοπιστής πόρου
Γλώσσα πόρου
ελληνικά
Θεματική κατηγορία
Ορθοεικόνες/Βασικοί χάρτες/Κάλυψη γης
Keyword from INSPIRE Data themes
Προστατευόμενες τοποθεσίες
Ημερομηνία έναρξης
Δευτέρα, Αύγουστος 31, 2009 - 00:00
Ημερομηνία δημιουργίας
Δευτέρα, Αύγουστος 31, 2009
Ημερομηνία δημοσίευσης
Δευτέρα, Αύγουστος 31, 2009
Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης
Δευτέρα, Αύγουστος 31, 2009
Καταγωγή
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
ισοδύναμη κλίμακα
1:6000
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ηλεκτρονική διεύθυνση Οργανισμού
k.strataridakis@apdkritis.gov.gr
Ρόλος του αρμόδιου μέρους
Κάτοχος