Πρωτεύουσες καρτέλες

Ιδρύματα Κληροδοτήματα Κρήτης για Υποτροφίες, Βραβεία, Βοηθήματα.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Ομάδα
Ημερομηνία Τροποποίησης
2016-05-23
Ημερομηνία Μεταδεδομένων
2015-03-21
Αναγνωριστικό
db801836-41fe-49d3-9e32-61b10eb077d6
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.apdkritis.gov.gr/
Public Access Level
Public
Γλώσσα μεταδεδομένων
ελληνικά
Τίτλος πόρου
Ιδρύματα Κληροδοτήματα για Υποτροφίες Βραβεία Βοηθήματα Κρήτης
Aναγνωριστικό πόρου
Ιδρύματα Κληροδοτήματα
Σύνοψη πόρου
Ιδρύματα Κληροδοτήματα Κρήτης για Υποτροφίες, Βραβεία, Βοηθήματα.
Εντοπιστής πόρου
Γλώσσα πόρου
ελληνικά
Θεματική κατηγορία
Κοινωνία
Keyword from INSPIRE Data themes
Διευθύνσεις
Τιμή της λέξης κλειδί
Ιδρύματα Κληροδοτήματα
Καταγωγή
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών
Όροι για την πρόσβαση και τη χρήση
Δεν ισχύουν όροι
Περιορισμοί σχετικά με την πρόσβαση του κοινού
κανένας περιορισμός
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ηλεκτρονική διεύθυνση Οργανισμού
dek@apdkritis.gov.gr
Ρόλος του αρμόδιου μέρους
Αρμόδιος για επικοινωνία