Σύνολα Δεδομένων

Βρέθηκαν 7 Σύνολα Δεδομένων
Αναζήτηση

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ

Τα χαρακτηριστικά των σημείων υδροληψίας (συντεταγμένες, τοποθεσία, κλπ) έχουν αναρτηθεί όπως αυτά έχουν δηλωθεί από τους δικαιούχους στις αρμόδιες Υπηρεσίες Υποδοχής.

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ που έχουν λάβει άδεια εγκατάστασης – λειτουργίας από το Τμήμα Φυσικών Πόρων – Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου – Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πίνακας αναδασωτέων εκτάσεων Δ/νσης Δασών Ηρακλείου

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Αρχεία καταχώρησης πυρκαγιών Νομού Ρεθύμνου 2012, 2013, 2014, 2015

ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΒΡΑΒΕΙΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ιδρύματα Κληροδοτήματα για υποτροφίες βραβεία βοηθήματα Κρήτης

ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

Ιδρύματα Κληροδοτήματα Κρήτης για Υποτροφίες, Βραβεία, Βοηθήματα.