Σύνολα Δεδομένων

Βρέθηκαν 5 Σύνολα Δεδομένων
Αναζήτηση

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

Εγκαταστάσεις αεροδρομίων - Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003

ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

Καστέλλι - Οδικός Άξονας - Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003

ΟΔΙΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ

Οδικοί Κόμβοι - Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

Βιολογικοί Καθαρισμοί Οικισμών - Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003

ΛΙΜΑΝΙΑ

Λιμάνια στην Κρήτη