Σύνολα Δεδομένων

Βρέθηκαν 50 Σύνολα Δεδομένων
Αναζήτηση

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ

Μετεωρολογικά Δεδομένα Μετεωρολογικού Σταθμού "Ρουσοχώρια".

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΙΟ ΧΩΡΙΟ

Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού Σταθμού "Νιο Χωριό".

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΣ

Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού Σταθμού "Βιάννος".

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΕΡΗ

Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού Σταθμού "Κέρη".

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΥΛΩΝΙΑΝΑ

Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού Σταθμού "Μυλωνιανά".

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΣ

Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού Σταθμού "Αλμυρός".

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΝΩΓΕΙΑ

Μετεωρολογικά Δεδομένα Μετεωρολογικού Σταθμού "Βασιλικά Ανώγεια".

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού Σταθμού "Τυμπάκι Αεροδρόμιο".

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2018

Η Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης είναι η αρμόδια υπηρεσία για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Κρήτης από το έτος 2016 και εξής.

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ

Τα χαρακτηριστικά των σημείων υδροληψίας (συντεταγμένες, τοποθεσία, κλπ) έχουν αναρτηθεί όπως αυτά έχουν δηλωθεί από τους δικαιούχους στις αρμόδιες Υπηρεσίες Υποδοχής.