Σύνολα Δεδομένων

Βρέθηκαν 3 Σύνολα Δεδομένων
Αναζήτηση

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ

Παραδοσιακοί Οικισμοί -  Περιοχή πρόγραμματος TERRA-DIAS

ΔΗΜΟΙ, ΝΟΜΟΙ

Δήμοι, Νομοί - Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003

ΟΙΚΙΣΜΟΙ

Οικισμοί Κρήτης - Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003