Σύνολα Δεδομένων

Βρέθηκαν 167 Σύνολα Δεδομένων
Αναζήτηση

ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ προ Καποδιστριακών ΟΤΑ Κουνουπιδιανών, Μουρνιών, Νέας Κυδωνίας, Νεροκούρου, Περιβολίων, Σούδας, Χανίων και Γαύδου της Π.Ε. Χανίων.

Πολύγωνα δασικού χάρτη, προ Καποδιστριακών ΟΤΑ Κουνουπιδιανών, Μουρνιών, Νέας Κυδωνίας, Νεροκούρου, Περιβολίων, Σούδας, Χανίων και Γαύδου της Π.Ε. Χανίων, όπως έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ ΑΕ.

Είναι ο αναρτημένος δασικός χάρτης και όχι ο κυρωμένος δασικός χάρτης.

ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ

Στο πλαίσιο της καταγραφής μετεωρολογικών δεδομένων, το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει εγκαταστήσει σε όλη την Ελλάδα συμβατικούς βροχομετρικούς σταθμούς με παρατηρητές.

ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ

Η Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκηση Κρήτης είναι η υπεύθυνη υπηρεσία για την προστασία, την παρακολούθηση και την διαχείριση των υδάτινων πόρων στην Κρήτη Μέσω ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού (σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης) για την προστασία και την αειφορική διαχείριση των υδατικών πόρων η Δ

Μερικώς κυρωμένος Δασικός χάρτης προ Καποδιστριακών ΟΤΑ Κουνουπιδιανών, Μουρνιών, Νέας Κυδωνίας, Νεροκούρου, Περιβολίων, Σούδας, Χανίων και Γαύδου της Π.Ε. Χανίων

Μερικώς κυρωμένος Δασικός χάρτης προ Καποδιστριακών ΟΤΑ Κουνουπιδιανών, Μουρνιών, Νέας Κυδωνίας, Νεροκούρου, Περιβολίων, Σούδας, Χανίων και Γαύδου της Π.Ε. Χανίων

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΟΞΑΡΟ

Μετεωρολογικά Δεδομένα Μετεωρολογικού Σταθμού "Δοξαρό".

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ

Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού Σταθμού "Φανερωμένης".

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΖΗΡΟΣ

Μετεωρολογικά Δεδομένα Μετεωρολογικού Σταθμού "Ζήρος".

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΟΤΑΜΙΕΣ

Μετεωρολογικά Δεδομένα Μετεωρολογικού Σταθμού "Ποταμιές".

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Μετεωρολογικά Δεδομένα Μετεωρολογικού Σταθμού "Άγιος Στέφανος".

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΑΥΡΩΝΙΤΗΣ

Μετεωρολογικά Δεδομένα Μετεωρολογικού Σταθμού "Ταυρωνίτης".