Πρωτεύουσες καρτέλες

Περιπατητικό Μονοπάτι Ε4

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Ομάδα
Ημερομηνία Τροποποίησης
2017-05-17
Ημερομηνία Μεταδεδομένων
2015-03-22
Αναγνωριστικό
9aca7fff-644f-43b4-a466-09af69edc754
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Public Access Level
Public
Ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.apdkritis.gov.gr/
Γλώσσα μεταδεδομένων
ελληνικά
Τίτλος πόρου
Περιπατητικό Μονοπάτι Ε4
Aναγνωριστικό πόρου
Περιπατητικό Μονοπάτι Ε4
Σύνοψη πόρου
Περιπατητικό Μονοπάτι Ε4
Εντοπιστής πόρου
Γλώσσα πόρου
ελληνικά
Θεματική κατηγορία
Χωροταξία/κτηματολόγιο
Keyword from INSPIRE Data themes
Ζώνες διαχείρισης/περιορισμού/ρύθμισης εκτάσεων και μονάδες αναφοράς
Τιμή της λέξης κλειδί
Περιπατητικό Μονοπάτι Ε4
Ημερομηνία αναφοράς
Κυριακή, Ιανουάριος 1, 2006
Τύπος ημερομηνίας
Ημερομηνία δημιουργίας
Ημερομηνία δημοσίευσης
Κυριακή, Ιανουάριος 1, 2006
Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης
Κυριακή, Ιανουάριος 1, 2006
Καταγωγή
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Όροι για την πρόσβαση και τη χρήση
Δεν ισχύουν όροι
Περιορισμοί σχετικά με την πρόσβαση του κοινού
κανένας περιορισμός
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ηλεκτρονική διεύθυνση Οργανισμού
k.strataridakis@apdkritis.gov.gr
Ρόλος του αρμόδιου μέρους
Αρμόδιος για επικοινωνία