Πρωτεύουσες καρτέλες

Οι Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του υποέργου Emeric του έργου CRINNO.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του συστήματος EMERIC I αποτελεί έργο υποδομής για τους εμπλεκόμενους φορείς προστασίας, διαχείρισης και αξιοποίησης των φυσικών και περιβαλλοντικών πόρων της Κρήτης. To πρόγραμμα υλοποιήθηκε στα πλαίσια στο προγράμματος CRINNO - Κρήτη Καινοτόμος Περιφέρεια και χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Ομάδα
Ημερομηνία Τροποποίησης
2017-09-05
Ημερομηνία Μεταδεδομένων
2017-09-05
Αναγνωριστικό
56c672fa-5cc1-484e-a8d3-c74269f8e474
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.apdkritis.gov.gr/
Γλώσσα μεταδεδομένων
ελληνικά
Τίτλος πόρου
Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης
Aναγνωριστικό πόρου
Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης
Σύνοψη πόρου
Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης
Εντοπιστής πόρου
Γλώσσα πόρου
ελληνικά
Θεματική κατηγορία
Περιβάλλον
Ημερομηνία αναφοράς
Τρίτη, Σεπτέμβριος 5, 2017
Ημερομηνία δημιουργίας
Τρίτη, Σεπτέμβριος 5, 2017
Ημερομηνία δημοσίευσης
Τρίτη, Σεπτέμβριος 5, 2017
Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης
Τρίτη, Σεπτέμβριος 5, 2017
Ημερομηνία συμμόρφωσης
Τρίτη, Σεπτέμβριος 5, 2017
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
ηλεκτρονική διεύθυνση Οργανισμού
k.strataridakis@apdkritis.gov.gr
Ρόλος του αρμόδιου μέρους
Αρμόδιος για επικοινωνία