Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρχεία καταχώρησης πυρκαγιών Νομού Ρεθύμνου 2012, 2013, 2014, 2015

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Ομάδα
Ημερομηνία Τροποποίησης
2016-05-26
Ημερομηνία Μεταδεδομένων
2015-05-14
Αναγνωριστικό
d70d98b9-a073-4149-9933-781c1f8247b2
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.apdkritis.gov.gr/
Public Access Level
Public
Γλώσσα μεταδεδομένων
ελληνικά
Τίτλος πόρου
Πυρκαγιές Νομού Ρεθύμνου
Aναγνωριστικό πόρου
Πυρκαγιές Νομού Ρεθύμνου
Σύνοψη πόρου
Αρχεία καταχώρησης πυρκαγιών Νομού Ρεθύμνου 2012, 2013, 2014, 2015
Εντοπιστής πόρου
Γλώσσα πόρου
ελληνικά
Θεματική κατηγορία
Περιβάλλον
Keyword from INSPIRE Data themes
Ζώνες διαχείρισης/περιορισμού/ρύθμισης εκτάσεων και μονάδες αναφοράς
Τιμή της λέξης κλειδί
Πυρκαγιές
Καταγωγή
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Δασών Ν. Ρεθύμνου
Όροι για την πρόσβαση και τη χρήση
Δεν ισχύουν όροι
Περιορισμοί σχετικά με την πρόσβαση του κοινού
κανένας περιορισμός
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ηλεκτρονική διεύθυνση Οργανισμού
k.strataridakis@apdkritis.gov.gr
Ρόλος του αρμόδιου μέρους
Αρμόδιος για επικοινωνία