Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερήσια Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού σταθμού Μύθοι.

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του DKAN Datastore Web API με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.