Πρωτεύουσες καρτέλες

Υδρομετρικά στοιχεία των συγκροτημάτων πηγών του Νομού Λασιθίου από την ίδρυση των σταθμών μέχρι το υδρολογικό έτος 1998-1999.