Πρωτεύουσες καρτέλες

Χαλαζόπτωση στην Περιφέρεια Κρήτης για την περίοδο 2003 - 2009.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Ομάδα
Ημερομηνία Τροποποίησης
2016-05-23
Ημερομηνία Μεταδεδομένων
2015-03-21
Αναγνωριστικό
2b342bdf-c6ab-4f93-92f6-9dd63d627076
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.apdkritis.gov.gr/
Public Access Level
Public
Γλώσσα μεταδεδομένων
ελληνικά
Τίτλος πόρου
Χαλαζοπτώσεις στην Κρήτη
Aναγνωριστικό πόρου
Χαλαζόπτωση στην Περιφέρεια Κρήτης
Σύνοψη πόρου
Χαλαζόπτωση στην Περιφέρεια Κρήτης για την περίοδο 2003 - 2009.
Εντοπιστής πόρου
Γλώσσα πόρου
ελληνικά
Θεματική κατηγορία
Κλιματολογία/Μετεωρολογία/Ατμόσφαιρα
Keyword from INSPIRE Data themes
Μετεωρολογικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά
Τιμή της λέξης κλειδί
Χαλαζοπτώσεις στην Κρήτη
Καταγωγή
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας
Όροι για την πρόσβαση και τη χρήση
Δεν ισχύουν όροι
Περιορισμοί σχετικά με την πρόσβαση του κοινού
κανένας περιορισμός
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ηλεκτρονική διεύθυνση Οργανισμού
k.mountraki@apdkritis.gov.gr
Ρόλος του αρμόδιου μέρους
Αρμόδιος για επικοινωνία