Χάρτες και Εφαρμογές της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Ημερομηνία Τροποποίησης
2017-10-18
Ημερομηνία Μεταδεδομένων
2017-10-18
Αναγνωριστικό
bf7ee207-0a8c-4bd1-b71e-ade53b503dec
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.apdkritis.gov.gr/
Γλώσσα μεταδεδομένων
ελληνικά
Τίτλος πόρου
Χάρτες και Εφαρμογές της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
Aναγνωριστικό πόρου
Χάρτες και Εφαρμογές της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
Εντοπιστής πόρου
Γλώσσα πόρου
ελληνικά
Ημερομηνία αναφοράς
Τετάρτη, Οκτώβριος 18, 2017
Ημερομηνία έναρξης
Τετάρτη, Οκτώβριος 18, 2017 - 13:00
Ημερομηνία λήξης
Τετάρτη, Οκτώβριος 18, 2017 - 13:00
Ημερομηνία δημιουργίας
Τετάρτη, Οκτώβριος 18, 2017
Ημερομηνία δημοσίευσης
Τετάρτη, Οκτώβριος 18, 2017
Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης
Τετάρτη, Οκτώβριος 18, 2017
Ημερομηνία συμμόρφωσης
Τετάρτη, Οκτώβριος 18, 2017
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
ηλεκτρονική διεύθυνση Οργανισμού
k.strataridakis@apdkritis.gov.gr
Ρόλος του αρμόδιου μέρους
Δημιουργός