Ζώνες ήπιας τουριστικής ανάπτυξης - Πρόγραμμα TERRA-DIAS

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Ομάδα
Ημερομηνία Τροποποίησης
2016-05-23
Ημερομηνία Μεταδεδομένων
2015-09-16
Αναγνωριστικό
a9bea149-232b-47c7-aaa8-39cf8a5d59db
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.apdkritis.gov.gr/
Public Access Level
Public
Γλώσσα μεταδεδομένων
ελληνικά
Τίτλος πόρου
Ζώνες ήπιας τουριστικής ανάπτυξης
Aναγνωριστικό πόρου
Ζώνες ήπιας τουριστικής ανάπτυξης
Σύνοψη πόρου
Ζώνες ήπιας τουριστικής ανάπτυξης - Πρόγραμμα TERRA-DIAS
Εντοπιστής πόρου
Γλώσσα πόρου
ελληνικά
Τιμή της λέξης κλειδί
Ζώνες ήπιας τουριστικής ανάπτυξης
Ημερομηνία αναφοράς
Κυριακή, Ιανουάριος 1, 2006
Τύπος ημερομηνίας
Ημερομηνία δημιουργίας
Ημερομηνία δημοσίευσης
Κυριακή, Ιανουάριος 1, 2006
Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης
Κυριακή, Ιανουάριος 1, 2006
Καταγωγή
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Όροι για την πρόσβαση και τη χρήση
Δεν ισχύουν όροι
Περιορισμοί σχετικά με την πρόσβαση του κοινού
κανένας περιορισμός
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ηλεκτρονική διεύθυνση Οργανισμού
k.strataridakis@apdkritis.gov.gr
Ρόλος του αρμόδιου μέρους
Αρμόδιος για επικοινωνία