Οι αναθεωρήσεις επιτρέπουν να παρακολουθείτε τις αλλαγές μεταξύ πολλαπλών εκδόσεων του περιεχομένου και να επιστρέφετε σε παλιότερες εκδόσεις.

Πρωτεύουσες καρτέλες

Αναθεώρηση Λειτουργίες
την: Τετ, 06/09/2017 - 09:12, από: kdoulgeraki

Update to resource 'Χάρτης Ευαίσθητων Περιοχών – Ενδιαιτημάτων Άγριας Πανίδας'

τρέχουσα αναθεώρηση
την: Τετ, 06/09/2017 - 09:12, από: kdoulgeraki

Update to resource 'Χάρτης Οδικού Δικτύου'

την: Τετ, 06/09/2017 - 09:12, από: kdoulgeraki

Update to resource 'Χάρτης Τύπων Οικοτόπων'

την: Τετ, 06/09/2017 - 09:12, από: kdoulgeraki

Update to resource 'Χάρτης Βλάστησης'

την: Τετ, 06/09/2017 - 09:12, από: kdoulgeraki

Update to resource 'Χάρτης Υδρογραφικού Δικτύου'

την: Τετ, 06/09/2017 - 09:12, από: kdoulgeraki

Update to resource 'Χάρτης Υδρογραφικού Δικτύου'

την: Τετ, 06/09/2017 - 09:12, από: kdoulgeraki

Update to resource 'Χάρτης Έκθεσης Εδάφους'

την: Τετ, 06/09/2017 - 09:12, από: kdoulgeraki

Update to resource 'Χάρτης Κλίσεων'

την: Τετ, 06/09/2017 - 09:12, από: kdoulgeraki

Update to resource 'Χάρτης Τοπογραφικών Υποβάθρων'

την: Τετ, 06/09/2017 - 09:12, από: kdoulgeraki

Update to resource 'Χάρτης Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος Φοινικοδάσους Πρέβελης έτους 2009.'

την: Τετ, 06/09/2017 - 09:12, από: kdoulgeraki

Update to resource 'Χάρτης Ευαίσθητων Περιοχών – Ενδιαιτημάτων Άγριας Πανίδας'

την: Τετ, 06/09/2017 - 09:12, από: kdoulgeraki

Update to resource 'Χάρτης Οδικού Δικτύου'

την: Τετ, 06/09/2017 - 09:12, από: kdoulgeraki

Update to resource 'Χάρτης Οδικού Δικτύου'

την: Τετ, 06/09/2017 - 09:12, από: kdoulgeraki

Update to resource 'Χάρτης Τύπων Οικοτόπων'

την: Τετ, 06/09/2017 - 09:12, από: kdoulgeraki

Update to resource 'Χάρτης Τύπων Οικοτόπων'

την: Τετ, 06/09/2017 - 09:12, από: kdoulgeraki

Update to resource 'Χάρτης Βλάστησης'

την: Τετ, 06/09/2017 - 09:12, από: kdoulgeraki

Update to resource 'Χάρτης Βλάστησης'

την: Τετ, 06/09/2017 - 09:12, από: kdoulgeraki

Update to resource 'Χάρτης Χρήσεων Γης'

την: Τετ, 06/09/2017 - 09:12, από: kdoulgeraki

Update to resource 'Χάρτης Χρήσεων Γης'

την: Τετ, 06/09/2017 - 09:12, από: kdoulgeraki

Update to resource 'Χάρτης Υδρογραφικού Δικτύου'

την: Τετ, 06/09/2017 - 09:12, από: kdoulgeraki

Update to resource 'Χάρτης Υδρογραφικού Δικτύου'

την: Τετ, 06/09/2017 - 09:12, από: kdoulgeraki

Update to resource 'Γεωλογικός Χάρτης'

την: Τετ, 06/09/2017 - 09:12, από: kdoulgeraki

Update to resource 'Γεωλογικός Χάρτης'

την: Τετ, 06/09/2017 - 09:12, από: kdoulgeraki

Update to resource 'Χάρτης Έκθεσης Εδάφους'

την: Τετ, 06/09/2017 - 09:12, από: kdoulgeraki

Update to resource 'Χάρτης Έκθεσης Εδάφους'

την: Τετ, 06/09/2017 - 09:12, από: kdoulgeraki

Update to resource 'Χάρτης Κλίσεων'

την: Τετ, 06/09/2017 - 09:12, από: kdoulgeraki

Update to resource 'Χάρτης Κλίσεων'

την: Τετ, 06/09/2017 - 09:12, από: kdoulgeraki

Update to resource 'Χάρτης Τοπογραφικών Υποβάθρων'

την: Τετ, 06/09/2017 - 09:12, από: kdoulgeraki

Update to resource 'Χάρτης Τοπογραφικών Υποβάθρων'

την: Τετ, 06/09/2017 - 09:12, από: kdoulgeraki

Update to resource 'Αρχείο Αναδασωτέων Εκτάσεων Διεύθυνσης Δασών Νομού Ηρακλείου'

την: Τετ, 06/09/2017 - 09:12, από: kdoulgeraki

Update to resource 'Αρχείο Αναδασωτέων Εκτάσεων Διεύθυνσης Δασών Νομού Ηρακλείου'

την: Τετ, 06/09/2017 - 09:12, από: kdoulgeraki

Update to resource 'Αποφάσεις Αναδασωτέων εκτάσεων Νομού Ηρακλείου'

την: Τετ, 06/09/2017 - 09:12, από: kdoulgeraki

Update to resource 'Αποφάσεις Αναδασωτέων εκτάσεων Νομού Ηρακλείου'

την: Τετ, 06/09/2017 - 09:12, από: kdoulgeraki

Update to resource 'ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ'

την: Τετ, 06/09/2017 - 09:12, από: kdoulgeraki

Update to resource 'ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ'

την: Τετ, 06/09/2017 - 09:12, από: kdoulgeraki

Update to resource 'Τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού της Δ/νση Δασών Ηρακλείου.'

την: Τετ, 06/09/2017 - 09:12, από: kdoulgeraki

Update to resource 'Τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού της Δ/νση Δασών Ηρακλείου.'

την: Τετ, 06/09/2017 - 09:12, από: kdoulgeraki

Update to resource 'ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΟΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ'

την: Τετ, 06/09/2017 - 09:12, από: kdoulgeraki

Update to resource 'ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΟΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ'

την: Τετ, 06/09/2017 - 09:12, από: kdoulgeraki

Update to resource 'ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΟΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ'

την: Τετ, 06/09/2017 - 09:12, από: kdoulgeraki

Update to resource 'ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΟΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ'

την: Τετ, 06/09/2017 - 08:45, από: kdoulgeraki

Update to resource 'ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΟΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ'

την: Τρί, 04/04/2017 - 08:16, από: kdoulgeraki

Update to resource 'ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΟΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ'

την: Τρί, 04/04/2017 - 08:16, από: kdoulgeraki

Update to resource 'ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΟΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ'

την: Τρί, 04/04/2017 - 08:16, από: kdoulgeraki

Update to resource 'ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΟΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ'

την: Τρί, 04/04/2017 - 08:16, από: kdoulgeraki

Update to resource 'ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΟΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ'

την: Τρί, 04/04/2017 - 08:16, από: kdoulgeraki

Update to resource 'ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΟΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ'

την: Τρί, 04/04/2017 - 07:39, από: kdoulgeraki

Update to resource 'ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΟΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ'

την: Πέμ, 02/03/2017 - 12:16, από: p.arvanitis