Οι αναθεωρήσεις επιτρέπουν να παρακολουθείτε τις αλλαγές μεταξύ πολλαπλών εκδόσεων του περιεχομένου και να επιστρέφετε σε παλιότερες εκδόσεις.

Πρωτεύουσες καρτέλες

Αναθεώρηση Λειτουργίες
την: Παρ, 08/09/2017 - 14:37, από: kdoulgeraki

Update to resource 'Χρήση Έδαφους Ν. Χανίων'

τρέχουσα αναθεώρηση
την: Παρ, 08/09/2017 - 14:37, από: kdoulgeraki

Update to resource 'Χρήση Έδαφους Ν. Ρεθύμνου'

την: Παρ, 08/09/2017 - 14:37, από: kdoulgeraki

Update to resource 'Χρήση Έδαφους Ν. Λασιθίου'

την: Παρ, 08/09/2017 - 14:37, από: kdoulgeraki

Update to resource 'Κωδικοί Χρήσης Γης Ν. Χανίων'

την: Παρ, 08/09/2017 - 14:37, από: kdoulgeraki

Update to resource 'Κωδικοί Χρήσης Γης Ν Χανίων'

την: Παρ, 08/09/2017 - 14:37, από: kdoulgeraki

Update to resource 'Κωδικοί Χρήσης Γης Ν. Ρεθύμνου'

την: Παρ, 08/09/2017 - 14:37, από: kdoulgeraki

Update to resource 'Κωδικοί Χρήσης Γης Ν. Λασιθίου'

την: Παρ, 08/09/2017 - 14:37, από: kdoulgeraki

Update to resource 'Ζώνες Βλάστησης Ν. Χανίων'

την: Παρ, 08/09/2017 - 14:37, από: kdoulgeraki

Update to resource 'Ζώνες Βλάστησης Ν. Ρεθύμνου'

την: Παρ, 08/09/2017 - 14:37, από: kdoulgeraki

Update to resource 'Ζώνες Βλάστησης Ν. Λασιθίου'

την: Παρ, 08/09/2017 - 13:54, από: kdoulgeraki