Οι αναθεωρήσεις επιτρέπουν να παρακολουθείτε τις αλλαγές μεταξύ πολλαπλών εκδόσεων του περιεχομένου και να επιστρέφετε σε παλιότερες εκδόσεις.

Πρωτεύουσες καρτέλες

Αναθεώρηση Λειτουργίες
την: Δευ, 23/05/2016 - 14:25, από: ptziavas
τρέχουσα αναθεώρηση
την: Δευ, 23/03/2015 - 15:21, από: admin

Update to resource 'station_gis_final.rar'

την: Δευ, 23/03/2015 - 15:21, από: admin

Update to resource 'ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ-ΕΡΓΑ-ΧΡΗΣΗ-13-5-2014-KSTRAT.xls'

την: Δευ, 23/03/2015 - 15:21, από: admin

Update to resource '4982633d_Klirodotimata_dnei_apd_kritis_2014.xml'

την: Δευ, 23/03/2015 - 15:21, από: admin

Update to resource '3dd45abd_KlirodotimataGiaVraveiaVoithimata_dnei_apd_kritis_2014'

την: Δευ, 23/03/2015 - 12:23, από: admin
την: Σάβ, 21/03/2015 - 14:30, από: admin
την: Σάβ, 21/03/2015 - 12:40, από: admin

Update to resource '428d1f36_quarries_ict_apd_kritis_2008.csv'

την: Σάβ, 21/03/2015 - 12:40, από: admin

Update to resource '428d1f36_quarries_ict_apd_kritis_2008.csv'

την: Σάβ, 21/03/2015 - 12:40, από: admin

Update to resource '6e2e155e-ports-ict-apd-kritis-2006.xml'

την: Σάβ, 21/03/2015 - 12:40, από: admin

Update to resource '6e2e155e_Ports_ict_apd_kritis_2006.csv'

την: Σάβ, 21/03/2015 - 12:40, από: admin

Update to resource '6e2e155e-ports-ict-apd-kritis-2006.xml'

την: Σάβ, 21/03/2015 - 12:40, από: admin

Update to resource '4982633d_Klirodotimata_dnei_apd_kritis_2014.xml'

την: Σάβ, 21/03/2015 - 12:40, από: admin

Update to resource 'ΙΔΡΥΜΑΤΑ_ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ_ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ_ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ_ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ_ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ'

την: Σάβ, 21/03/2015 - 12:40, από: admin

Update to resource 'ΙΔΡΥΜΑΤΑ_ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ_ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ_ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ_ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ_ΠΕΡ'

την: Σάβ, 21/03/2015 - 12:40, από: admin

Update to resource '4982633d_Klirodotimata_dnei_apd_kritis_2014.xml'

την: Σάβ, 21/03/2015 - 12:40, από: admin

Update to resource '3dd45abd_KlirodotimataGiaVraveiaVoithimata_dnei_apd_kritis_2014'

την: Σάβ, 21/03/2015 - 12:40, από: admin

Update to resource 'ΙΔΡΥΜΑΤΑ_ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ_ΓΙΑ_ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ_ΒΡΑΒΕΙΑ'

την: Σάβ, 21/03/2015 - 11:08, από: admin