Οι αναθεωρήσεις επιτρέπουν να παρακολουθείτε τις αλλαγές μεταξύ πολλαπλών εκδόσεων του περιεχομένου και να επιστρέφετε σε παλιότερες εκδόσεις.

Πρωτεύουσες καρτέλες

Αναθεώρηση Λειτουργίες
την: Δευ, 23/05/2016 - 13:37, από: ptziavas
τρέχουσα αναθεώρηση
την: Τετ, 25/03/2015 - 17:58, από: admin
την: Σάβ, 21/03/2015 - 15:41, από: admin

Update to resource '6fb737f5_SxooapDViannou_desp_apd_kritis_2014.xml'

την: Σάβ, 21/03/2015 - 15:41, από: admin

Update to resource '4ae58dc7_SxooapDDZarou_desp_apd_kritis_2014.xml'

την: Σάβ, 21/03/2015 - 15:41, από: admin

Update to resource '1298221f_Landfalls_cp_apd_kritis_2003_2009.xml'

την: Σάβ, 21/03/2015 - 15:41, από: admin

Update to resource '1298221f_Landfalls_cp_apd_kritis_2003_2009.csv'

την: Σάβ, 21/03/2015 - 15:41, από: admin

Update to resource '13a9ff77_Rainfalls_cp_apd_kritis_2003_2009.xml'

την: Σάβ, 21/03/2015 - 15:41, από: admin

Update to resource '5431eb03_Snowfall_cp_apd_kritis_2003_2009.xml'

την: Σάβ, 21/03/2015 - 15:41, από: admin

Update to resource '68b20bf7_Hail_cp_apd_kritis_2003_2009.xml'

την: Σάβ, 21/03/2015 - 15:41, από: admin

Update to resource '68b20bf7_Hail_cp_apd_kritis_2003_2009.csv'

την: Σάβ, 21/03/2015 - 15:41, από: admin

Update to resource '21bf48_Earthquake_cp_apd_kritis_2003_2009.xml'

την: Σάβ, 21/03/2015 - 15:41, από: admin

Update to resource '7fd1ef17_ExtremeWind_cp_apd_kritis_2003_2009.xml'

την: Σάβ, 21/03/2015 - 15:41, από: admin

Update to resource '13a9ff77_ForestFire_cp_apd_kritis_2003_2009.xml'

την: Σάβ, 21/03/2015 - 15:41, από: admin

Update to resource '4e3b1f48_AncientBuildings_ict_apd_kritis_2006.xml'

την: Σάβ, 21/03/2015 - 15:41, από: admin

Update to resource '6d6857_AncientMonasteries_ict_apd_kritis_2006.xml'

την: Σάβ, 21/03/2015 - 15:41, από: admin

Update to resource '1d30f906_AncientPlaces_ict_apd_kritis_2006.csv'

την: Σάβ, 21/03/2015 - 14:29, από: admin
την: Σάβ, 21/03/2015 - 13:00, από: admin