Υποδομές

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

Αεροδρόμια στην Κρήτη - Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

Βιολογικοί Καθαρισμοί Οικισμών - Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Θαλάσσιες Συνδέσεις - Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Οδικό Δίκτυο Κρήτης - Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΕΙΣ

Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί, Ιδιωτικές Πολεοδομήσεις - Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003

ΟΔΙΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ

Οδικοί Κόμβοι - Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003

ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

Καστέλλι - Οδικός Άξονας - Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Οριοθέτηση Στρατιωτικών εγκαταστάσεων - Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003

ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Σημειακές Παρεμβάσεις - Περιοχή πρόγραμματος TERRA-DIAS