Διεύθυνση Δασών Ν. Ηρακλείου

Αναπληρωτής Διευθυντής: Γεώργιος Παπαδόπουλος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η δασική ανάπτυξη, η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, η εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, οι δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τέλος ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Δασών ασκεί τα καθήκοντα του Δημοσίου Κατηγόρου για δασικά και αγροτικά αδικήματα που τελούνται εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Υπηρεσίας.

Τμήματα:

Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου έχει έδρα το Ηράκλειο (πρωτεύουσα του οικείου νομού) και αποτελείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν επίσης έδρα το Ηράκλειο: 

  1. Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων
  2. Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου
  3. Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων
  4. Δασονομεία νομού Ηρακλείου
  5. Δασοφυλάκεια νομού Ηρακλείου
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ταχυδρομική Δ/νση:  Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Περιοχή Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου
Ταχυδρομικός Κώδικας:     714 10, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ταχυδρομική Θυρίδα:         2112 (Νέο Στάδιο)
Τηλέφωνα Γραμματεία::     2810 264 940
                  Επιφυλακή:      Από σταθερό τηλέφωνο 1591
                  Διευθυντής:      2810 264944
Fax: 2810 314 580
E-mail: ddh@apdkritis.gov.gr

 

ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΧΑΡΤΗΣ GOOGLE)

Ηλεκτρονική Υπηρεσία:

Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΩΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

Ανακοινώσεις

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΦΟΙΝΙΚΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΦΥΤΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΦΟΙΝΙΚΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης για 5.500 ανέργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς

Προϋποθέσεις διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς Ηρακλείου για το έτος 2018

Προϋποθέσεις  διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς για το έτος 2017

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΘ5ΖΟΡ1Θ-ΓΕ1
Πράξη χαρακτηρισμού εκτάσεως εμβαδού 891,82 τ.μ., η οποία κείται στη θέση «Αμμουδιά», Κοινότητας Αρκαλοχωρίου, Δημοτικής Ενότητας Αρκαλοχωρίου, κτηματικής περιφέρειας Δήμου Μινώα Πεδιάδας, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου
26-05-2020 13:24:39    26-05-2020 13:24:39      2990/26-05-2020
9ΨΗΤΟΡ1Θ-ΔΦ6
Πράξη χαρακτηρισμού εκτάσεως εμβαδού 1.687,20 τ.μ., η οποία κείται στη θέση «Κορφή», κτηματικής περιφέρειας Κοινότητας Δαφνών, Δ.Ε. Ηρακλείου, Δήμου Ηρακλείου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου
25-05-2020 15:24:52    25-05-2020 15:24:52      2967/25-05-2020
6ΘΤΛΟΡ1Θ-0ΤΨ
Έγκριση κλάδευσης
22-05-2020 13:52:02    22-05-2020 13:52:02      1687/20-05-2020
Ω0ΕΠΟΡ1Θ-ΣΨΠ
Προέγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «Προστασία, ανάδειξη των ιδιαίτερων οικοτόπων της περιοχής ‘φαράγγι Αμπά’ στα Αστερούσια όρη»
21-05-2020 08:51:41    21-05-2020 08:51:41      2746
ΩΥΝΟΟΡ1Θ-0Τ8
Πράξη χαρακτηρισμού εκτάσεως εμβαδού 2.235,11 τμ που κείται στη θέση «Σκολιαβρίδης», Κοινότητας Μιαμούς, Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνας, περιφέρειας του Δήμου Γόρτυνας, Π.Ε. Ηρακλείου
21-05-2020 08:26:14    21-05-2020 08:26:14      2861/21-05-2020
6ΘΕΞΟΡ1Θ-ΒΝΤ
Έγκριση κλάδευσης
21-05-2020 08:11:44    21-05-2020 08:11:44      2542/20-05-2020
6ΧΨΒΟΡ1Θ-ΖΝ9
Έγκριση υλοτομίας
21-05-2020 08:09:21    21-05-2020 08:09:21      2719/20-05-2020
ΩΥ20ΟΡ1Θ-3ΜΟ
Έγκριση κλάδευσης
21-05-2020 08:06:43    21-05-2020 08:06:43      2644/20-05-2020
6ΙΒΚΟΡ1Θ-Σ7Θ
Έγκριση περισυλλογής ξερών κατακείμενων κλάδων από δάσος
21-05-2020 08:02:57    21-05-2020 08:02:57      750/19-05-2020
Ω8ΓΡΟΡ1Θ-Υ96
Έγκριση περισυλλογής ξερών κατακείμενων κλάδων από δάσος
21-05-2020 08:00:40    21-05-2020 08:00:40      2407/19-05-2020