Διεύθυνση Δασών Ν. Ηρακλείου

Αναπληρωτής Διευθυντής: Γεώργιος Παπαδόπουλος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η δασική ανάπτυξη, η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, η εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, οι δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τέλος ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Δασών ασκεί τα καθήκοντα του Δημοσίου Κατηγόρου για δασικά και αγροτικά αδικήματα που τελούνται εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Υπηρεσίας.

Τμήματα:

Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου έχει έδρα το Ηράκλειο (πρωτεύουσα του οικείου νομού) και αποτελείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν επίσης έδρα το Ηράκλειο: 

  1. Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων
  2. Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου
  3. Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων
  4. Δασονομεία νομού Ηρακλείου
  5. Δασοφυλάκεια νομού Ηρακλείου
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ταχυδρομική Δ/νση:  Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Περιοχή Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου
Ταχυδρομικός Κώδικας:     714 10, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ταχυδρομική Θυρίδα:         2112 (Νέο Στάδιο)
Τηλέφωνα Γραμματεία::     2810 264 940
                  Επιφυλακή:      Από σταθερό τηλέφωνο 1591
                  Διευθυντής:      2810 264944
Fax: 2810 314 580
E-mail: ddh@apdkritis.gov.gr

 

ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΧΑΡΤΗΣ GOOGLE)

Ηλεκτρονική Υπηρεσία:

Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΩΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

Ανακοινώσεις

Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης για 5.500 ανέργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς

Προϋποθέσεις διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς Ηρακλείου για το έτος 2018

Προϋποθέσεις  διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς για το έτος 2017

ΝΕΑ καταληκτική ημερομηνία κατά του αναρτημένου δασικού χάρτη προ-καποδιστριακού ΟΤΑ Ηρακλείου η 12η Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα.

Ενημερωτικό έντυπο για τον δασικό χάρτη

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
7ΜΠ8ΟΡ1Θ-ΠΕ9
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 5601/18-07-2019 ύστερα από αίτημα του Μανιδάκη Γεωργίου στήν περιοχή «Μαυρομουριά» Τοπικής Κοινότητας Μιαμούς, Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνας, περιφέρειας Δήμου Γόρτυνας, Π.Ε. Ηρακλείου.
19-07-2019 14:25:49    19-07-2019 13:28:55      5601
ΨΨ65ΟΡ1Θ-Τ09
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 5592/18-07-2019 ύστερα από αίτημα του Χατζάκη Ιωάννη στήν περιοχή «Πλακούρα» Τοπικής Κοινότητας Μιαμούς, Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνας, περιφέρειας του Δήμου Γόρτυνας, Π.Ε. Ηρακλείου.
19-07-2019 14:18:08    19-07-2019 14:18:08      5592
ΨΨΗ8ΟΡ1Θ-3ΝΒ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 5600/18-07-2019 ύστερα από αίτημα της Βεϊσάκη Σοφίας στήν περιοχή «Παπούρα» Τοπικής Κοινότητας Μιαμούς, Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνας, περιφέρειας του Δήμου Γόρτυνας, Π.Ε. Ηρακλείου.
19-07-2019 13:53:36    19-07-2019 13:53:36      5600
Ω516ΟΡ1Θ-33Ι
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 5602/19-07-2019 ύστερα από αίτημα του Μανιδάκη Γεωργίου στήν περιοχή «Μαυρομουριά» Τοπικής Κοινότητας Μιαμούς, Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνας, περιφέρειας Δήμου Γόρτυνας, Π.Ε. Ηρακλείου.
19-07-2019 12:19:12    19-07-2019 12:19:12      5602
Ω8ΤΝΟΡ1Θ-Φ54
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 5590/18-07-2019 ύστερα από αίτημα του Καμπουράκη Εμμανουήλ στήν περιοχή «Αρισμαρί», περιφέρειας Τ.Κ. Βοριζίων, Δήμου Φαιστού, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
19-07-2019 11:31:29    19-07-2019 11:31:29      5590
Ψ4ΡΟΟΡ1Θ-ΓΟΤ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 5599/18-07-2019 ύστερα από αίτημα της Βεϊσάκη Σοφίας στήν περιοχή «Παπούρα» Τοπικής Κοινότητας Μιαμούς, Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνας, περιφέρειας του Δήμου Γόρτυνας, Π.Ε. Ηρακλείου.
19-07-2019 10:58:33    19-07-2019 10:58:33      5599
6ΞΙ8ΟΡ1Θ-ΒΣ1
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 5579/17-07-2019 ύστερα από αίτημα του Καργάκη Λεωνίδα στήν περιοχή «Πάνω Κουδουμαλίδη», περιφέρειας Τ.Κ. Βοριζίων, Δήμου Φαιστού, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
19-07-2019 10:20:06    19-07-2019 10:20:06      5579
Ω1ΣΤΟΡ1Θ-ΧΚ1
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 5603/18-07-2019 ύστερα από αίτημα της Στρουμπάκη Χαρίκλειας στήν περιοχή «Χατζόγλου» ή «Ψαλίδα», περιφέρειας Τ.Κ. Γέργερης, Δήμου Γόρτυνας, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
19-07-2019 09:46:32    19-07-2019 09:46:32      5603
ΩΠΜΨΟΡ1Θ-66Η
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 5591/18-07-2019 ύστερα από αίτημα του Γερμανάκη Ιωάννη και Δασκαλάκη Αθηνάς στήν περιοχή
19-07-2019 09:11:22    19-07-2019 09:11:22      5591
789ΘΟΡ1Θ-530
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 5578/17-07-2019 ύστερα από αίτημα της Βεϊσάκη Ευανθίας στήν περιοχή «Μισεμένου», περιφέρειας Τ.Κ. Βοριζίων, Δήμου Φαιστού, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
19-07-2019 08:31:02    19-07-2019 08:31:02      5578