Διεύθυνση Δασών Ν. Ηρακλείου

Αναπληρωτής Διευθυντής: Γεώργιος Παπαδόπουλος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η δασική ανάπτυξη, η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, η εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, οι δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τέλος ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Δασών ασκεί τα καθήκοντα του Δημοσίου Κατηγόρου για δασικά και αγροτικά αδικήματα που τελούνται εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Υπηρεσίας.

Τμήματα:

Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου έχει έδρα το Ηράκλειο (πρωτεύουσα του οικείου νομού) και αποτελείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν επίσης έδρα το Ηράκλειο: 

  1. Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων
  2. Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου
  3. Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων
  4. Δασονομεία νομού Ηρακλείου
  5. Δασοφυλάκεια νομού Ηρακλείου
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ταχυδρομική Δ/νση:  Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Περιοχή Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου
Ταχυδρομικός Κώδικας:     714 10, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ταχυδρομική Θυρίδα:         2112 (Νέο Στάδιο)
Τηλέφωνα Γραμματεία::     2810 264 940
                  Επιφυλακή:      Από σταθερό τηλέφωνο 1591
                  Διευθυντής:      2810 264944
Fax: 2810 314 580
E-mail: ddh@apdkritis.gov.gr

 

ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΧΑΡΤΗΣ GOOGLE)

Ηλεκτρονική Υπηρεσία:

Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΩΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

Ανακοινώσεις

Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης για 5.500 ανέργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς

Προϋποθέσεις διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς Ηρακλείου για το έτος 2018

Προϋποθέσεις  διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς για το έτος 2017

ΝΕΑ καταληκτική ημερομηνία κατά του αναρτημένου δασικού χάρτη προ-καποδιστριακού ΟΤΑ Ηρακλείου η 12η Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα.

Ενημερωτικό έντυπο για τον δασικό χάρτη

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΜΧ2ΟΡ1Θ-ΛΩ7
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 1946/19-03-2019 ύστερα από αίτημα του Κουτσάκη Ευθύμιου στήν περιοχή «Άγιος Μάρκος», περιφέρειας Τ.Κ. Πηγαϊδακίων, Δήμου Φαιστού, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
20-03-2019 11:47:07    20-03-2019 11:47:07      1946
7ΝΕΑΟΡ1Θ-Ω5Υ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 1756/18-03-2019 ύστερα από αίτημα της Φανουράκη Όλγας στήν περιοχή «Καλάμι» Τοπικής Κοινότητας Μαράθου, Δημοτικής Ενότητας Τυλίσου, περιφέρειας του Δήμου Μαλεβιζίου, Π.Ε. Ηρακλείου.
20-03-2019 10:49:33    20-03-2019 10:49:33      1756
6287ΟΡ1Θ-ΟΨΖ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 1757/19-03-2019 ύστερα από αίτημα του Μανωλιούδη Στυλιανού στήν περιοχή «Στεναλώματα», περιφέρειας Τ.Κ. Αϊδονοχωρίου, Δήμου Μαλεβιζίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
20-03-2019 10:14:57    20-03-2019 09:56:10      1757
78ΚΨΟΡ1Θ-ΟΑΤ
Απόφαση ανάθεσης για την προμήθεια λιπαντικών για την υλοποίηση του «Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας για την Αντιπυρική Προστασία των Δασών»
18-03-2019 11:17:40    18-03-2019 11:17:40      1913
6Β6ΖΟΡ1Θ-93Σ
Απόφαση ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών & εργαλείων για την υλοποίηση του «Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας για την Αντιπυρική Προστασία των Δασών»
18-03-2019 10:47:18    18-03-2019 10:47:18      1912
ΩΠΟΩΟΡ1Θ-ΦΦΒ
Έγκριση απολογισμού Οικονομικού έτους 2018 και Προϋπολογισμού έτους 2019 του Κυνηγετικού Συλλόγου Μοιρών.
18-03-2019 10:19:12    18-03-2019 10:19:12      1071
ΩΞΔΚΟΡ1Θ-ΧΣΨ
Έγκριση υλοτομίας
18-03-2019 09:31:55    18-03-2019 09:31:55      1882
Ψ05ΩΟΡ1Θ-ΒΞΘ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 1827/15-03-2019 ύστερα από αίτημα του Παρασύρη Κωνσταντίνος στήν περιοχή «Κακό Όρος», περιφέρειας Τ.Κ. Ελιάς, Δήμου Χερσονήσου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
15-03-2019 13:26:30    15-03-2019 13:26:30      1827
6469ΟΡ1Θ-ΨΞ1
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 1841/15-03-2019 ύστερα από αίτημα του Χατζάκη Εμμανουήλ στήν περιοχή «Αγκιναρουλάκι», περιφέρειας Τ.Κ. Ανωπόλεως, Δήμου Χερσονήσου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
15-03-2019 12:44:27    15-03-2019 12:44:27      1841
7Μ25ΟΡ1Θ-3ΞΔ
Απόφαση ανάθεσης για την προμήθεια καυσίμων για την υλοποίηση του «Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας για την Αντιπυρική Προστασία των Δασών»
15-03-2019 12:06:17    15-03-2019 12:06:17      1867