Διεύθυνση Δασών Ν. Ηρακλείου

Αναπληρωτής Διευθυντής: Γεώργιος Παπαδόπουλος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η δασική ανάπτυξη, η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, η εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, οι δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τέλος ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Δασών ασκεί τα καθήκοντα του Δημοσίου Κατηγόρου για δασικά και αγροτικά αδικήματα που τελούνται εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Υπηρεσίας.

Τμήματα:

Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου έχει έδρα το Ηράκλειο (πρωτεύουσα του οικείου νομού) και αποτελείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν επίσης έδρα το Ηράκλειο: 

  1. Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων
  2. Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου
  3. Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων
  4. Δασονομεία νομού Ηρακλείου
  5. Δασοφυλάκεια νομού Ηρακλείου
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ταχυδρομική Δ/νση:  Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Περιοχή Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου
Ταχυδρομικός Κώδικας:     714 10, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ταχυδρομική Θυρίδα:         2112 (Νέο Στάδιο)
Τηλέφωνα Γραμματεία::     2810 264 940
                  Επιφυλακή:      Από σταθερό τηλέφωνο 1591
                  Διευθυντής:      2810 264944
Fax: 2810 314 580
E-mail: ddh@apdkritis.gov.gr

 

ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΧΑΡΤΗΣ GOOGLE)

Ηλεκτρονική Υπηρεσία:

Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΩΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

Ανακοινώσεις

ΝΕΑ καταληκτική ημερομηνία κατά του αναρτημένου δασικού χάρτη προ-καποδιστριακού ΟΤΑ Ηρακλείου η 12η Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα.

Ενημερωτικό έντυπο για τον δασικό χάρτη

ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΟΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Θέαση των πολυγώνων του δασικού χάρτη σε Google Earth

Κανονισμός FLEGT και σύστημα FLEGIT

Ανακοίνωση ανάρτησης Δασικού Χάρτη προ-Καποδιστριακού Ο.Τ.Α. Ηρακλείου

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
9ΞΣΓΟΡ1Θ-7ΚΘ
Έγκριση κλάδευσης, Ψαράκη Χαρίκλεια, στην θέση «Γεφύρι», Τ.Κ. Κρασίου, Δήμου Χερσονήσου.
06-12-2019 15:10:29    06-12-2019 15:10:29      9139
Ω95ΔΟΡ1Θ-ΒΕΣ
Έγκριση υλοτομίας, Αποστολάκη Ζαχαρία, στην θέση «Αγία Παρασκευή», Τ.Κ. Λύττου, Δ. Μινώα Πεδιάδας.
06-12-2019 14:45:12    06-12-2019 14:45:12      9137
62Λ7ΟΡ1Θ-Χ3Υ
Έγκριση υλοτομίας και κλάδευσης, Σταυρακάκης Εμμανουήλ, στην θέση «Μετόχι», Διαβαϊδέ, Τ.Κ. Καστελλίου, Δ. Μινώα Πεδιάδας.
06-12-2019 14:31:14    06-12-2019 14:31:14      9140
Ω5ΦΗΟΡ1Θ-ΖΥ8
Έγκριση υλοτομίας, Φραγκάκης Εμμανουήλ, στην θέση «Ποροφάραγκος ή Κοπράνι», Τ.Κ. Ξενιακού, Δήμου Βιάννου.
06-12-2019 14:17:51    06-12-2019 14:17:51      9181
ΨΩ14ΟΡ1Θ-ΛΣΡ
Έγκριση υλοτομίας, Φραγκάκη Εμμανουήλ, στην θέση «Πλάϊ Μερθιάς», Τ.Κ. Ξενιακού, Δήμου Βιάννου.
06-12-2019 14:01:46    06-12-2019 14:01:46      9182
6Ρ5ΙΟΡ1Θ-ΑΧ3
Έγκριση υλοτομίας, Ζουριδάκη Γεωργίου, στην θέση «Ατσιπαράς», Διαβαϊδέ, Τ.Κ. Καστελλίου, Δ. Μινώα Πεδιάδας.
06-12-2019 09:07:25    06-12-2019 09:07:25      9321
ΩΨΑΨΟΡ1Θ-1ΣΘ
Έγκριση υλοτομίας, Πλουμάκη Μιχαήλ, στην θέση «Άγιος Σάββας», Τ.Κ. Συκολόγου, Δήμου Βιάννου.
06-12-2019 08:59:02    06-12-2019 08:59:02      9688
ΩΤΔΨΟΡ1Θ-Η4Η
Έγκριση κλάδευσης, Ζερβουδάκη Σπυρίδωνα, στην θέση «Κάτω Αμπέλια», Τ.Κ. Κάτω Σύμης, Δ. Βιάννου
05-12-2019 14:40:11    05-12-2019 14:40:11      9689
6ΖΞΜΟΡ1Θ-Γ3Ε
Έγκριση κλάδευσης, Βασιλειάδη Αριστείδη, στην θέση «Μεσοχωριά», Τ.Κ. Κεράς, Δ. Χερσονήσου
05-12-2019 14:26:17    05-12-2019 14:26:17      10084
94Ε7ΟΡ1Θ-9ΞΝ
Έγκριση υλοτομίας, Ροκαδάκη Αικατερίνης, στην θέση «Βαθιάς», Τ.Κ. Ευαγγελισμού, Δ. Μινώα Πεδιάδας
05-12-2019 14:18:13    05-12-2019 14:18:13      9901