Διεύθυνση Δασών Ν. Ηρακλείου

Αναπληρωτής Διευθυντής: Γεώργιος Παπαδόπουλος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η δασική ανάπτυξη, η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, η εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, οι δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τέλος ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Δασών ασκεί τα καθήκοντα του Δημοσίου Κατηγόρου για δασικά και αγροτικά αδικήματα που τελούνται εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Υπηρεσίας.

Τμήματα:

Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου έχει έδρα το Ηράκλειο (πρωτεύουσα του οικείου νομού) και αποτελείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν επίσης έδρα το Ηράκλειο: 

  1. Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων
  2. Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου
  3. Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων
  4. Δασονομεία νομού Ηρακλείου
  5. Δασοφυλάκεια νομού Ηρακλείου
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ταχυδρομική Δ/νση:  Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Περιοχή Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου
Ταχυδρομικός Κώδικας:     714 10, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ταχυδρομική Θυρίδα:         2112 (Νέο Στάδιο)
Τηλέφωνα Γραμματεία::     2810 264 940
                  Επιφυλακή:      Από σταθερό τηλέφωνο 1591
                  Διευθυντής:      2810 264944
Fax: 2810 314 580
E-mail: ddh@apdkritis.gov.gr

 

ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΧΑΡΤΗΣ GOOGLE)

Ηλεκτρονική Υπηρεσία:

Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΩΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

Ανακοινώσεις

Απόφαση για τις προϋποθέσεις διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς έτους 2015

Εκτέλεση εργασιών καλλιέργειας δασικού φυτωρίου Φοινικιάς Ηρακλείου.

Διάθεση δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς.

Κατεβάστε τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση - βελτίωση δασικού οδικού δικτύου νομού Ηρακλείου για το έτος 2014»

Κατεβάστε τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή έξι (6) υδατοδεξαμενών αντιπυρικής προστασίας σε δάση και δασικές εκτάσεις περιφέρειας Δήμου Βιάννου, Ηρακλείου Κρήτης»

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΨΟΘΟΡ1Θ-3Ψ9
Έγκριση υλοτομίας, Πετούση Κωνσταντινου, στην θέση όριο αγροτικής έκτασης (ελαιώνα) και δασωμένου αγρού στη Τ.Κ. Δαμάστας, Δημ. Εν. Τυλίσου, Δ. Μαλεβιζίου.
15-02-2019 10:47:08    15-02-2019 10:47:08      772
613ΩΟΡ1Θ-81Η
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 892/13-02-2019 ύστερα από αίτημα της COSMOTE στήν περιοχή «Αυγερινός», περιφέρειας Τ.Κ. Αγίων Δέκα, Δήμου Γόρτυνας, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
13-02-2019 12:35:11    13-02-2019 12:35:11      892
Ω757ΟΡ1Θ-2Δ0
Έγκριση υλοτομίας κλάδευσης, Παρασύρη Αργυρής, στην θέση όρια αγροτικής έκτασης και δασωμένου αγρού, Τ.Κ. Δαφνέ, Δημ. Εν. Ηρακλείου, Δήμος Ηρακλείου.
11-02-2019 11:38:00    11-02-2019 11:38:00      207
6ΠΒΚΟΡ1Θ-8ΒΟ
Έγκριση υλοτομίας, Δασκαλάκη Βασιλείου, στην θέση πρανή μικρού ρέματος με όριο αγροτικής έκτασης, στη τ.κ. Δαφνέ, ΔημΕν Τυλίσου, Δ.Μαλεβιζίου.
11-02-2019 09:55:27    08-02-2019 13:12:51      756
ΨΔ7ΓΟΡ1Θ-57Χ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 787/08-02-2019 ύστερα από αίτημα του Ταμιωλάκη Γεωργίου στήν περιοχή «Αρολιθιού», εκτός οικισμού Αγίας Πελαγίας, περιφέρειας Τ.Κ. Αχλάδας, Δήμου Μαλεβιζίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
08-02-2019 12:09:28    08-02-2019 12:09:28      787
606ΠΟΡ1Θ-ΩΚΛ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 682/07-02-2019 ύστερα από αίτημα του Φιολιτάκη Εμμανουήλ στήν περιοχή «Λινοπεράματα εκτός οικισμού» Τοπικής Κοινότητας Ροδιάς, Δημοτικής Ενότητας Γαζίου, περιφέρειας Δήμου Μαλεβιζίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
08-02-2019 11:39:23    08-02-2019 11:39:23      682
Ω0Ρ4ΟΡ1Θ-3ΟΜ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 652/07-02-2019 ύστερα από αίτημα της Μαργιολάκη Ευαγγελίας στήν περιοχή «ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ» Δημοτικής Κοινότητας Σκαλανίου, Δημοτικής Ενότητας Ηρακλείου, περιφέρειας του Δήμου Ηρακλείου, Π.Ε. Ηρακλείου.
08-02-2019 10:57:28    08-02-2019 10:57:28      652
ΩΑΒΗΟΡ1Θ-ΩΙΩ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 653/07-02-2019 ύστερα από αίτημα της Μαργιολάκη Ευαγγελίας στήν περιοχή «ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ» Δημοτικής Κοινότητας Σκαλανίου, Δημοτικής Ενότητας Ηρακλείου, περιφέρειας του Δήμου Ηρακλείου, Π.Ε. Ηρακλείου.
08-02-2019 10:19:39    08-02-2019 10:19:39      653
65ΨΜΟΡ1Θ-ΟΛΓ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 766/07-02-2019 ύστερα από αίτημα του Λυράκη Μιχαήλ στήν περιοχή εκτός του οικισμού Μαλίων, περιφέρειας Δ.Κ. Μαλίων, Δήμου Χερσονήσου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
08-02-2019 08:49:56    08-02-2019 08:49:56      766
Ω56ΞΟΡ1Θ-1Υ6
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 764/07-02-2019 ύστερα από αίτημα του Πρίαμου Ιερωνυμάκη στήν περιοχή «Καπέλα ή Λαδούκος ή Μιρθιώτης», περιφέρειας Τ.Κ. Κυπαρίσσου, Δήμου Ηρακλείου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
08-02-2019 08:12:30    08-02-2019 08:12:30      764