Διεύθυνση Δασών Ν. Ηρακλείου

Αναπληρωτής Διευθυντής: Γεώργιος Παπαδόπουλος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η δασική ανάπτυξη, η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, η εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, οι δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τέλος ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Δασών ασκεί τα καθήκοντα του Δημοσίου Κατηγόρου για δασικά και αγροτικά αδικήματα που τελούνται εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Υπηρεσίας.

Τμήματα:

Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου έχει έδρα το Ηράκλειο (πρωτεύουσα του οικείου νομού) και αποτελείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν επίσης έδρα το Ηράκλειο: 

  1. Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων
  2. Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου
  3. Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων
  4. Δασονομεία νομού Ηρακλείου
  5. Δασοφυλάκεια νομού Ηρακλείου
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ταχυδρομική Δ/νση:  Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Περιοχή Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου
Ταχυδρομικός Κώδικας:     714 10, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ταχυδρομική Θυρίδα:         2112 (Νέο Στάδιο)
Τηλέφωνα Γραμματεία::     2810 264 940
                  Επιφυλακή:      Από σταθερό τηλέφωνο 1591
                  Διευθυντής:      2810 264944
Fax: 2810 314 580
E-mail: ddh@apdkritis.gov.gr

 

ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΧΑΡΤΗΣ GOOGLE)

Ηλεκτρονική Υπηρεσία:

Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΩΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

Ανακοινώσεις

Απόφαση για τις προϋποθέσεις διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς έτους 2015

Εκτέλεση εργασιών καλλιέργειας δασικού φυτωρίου Φοινικιάς Ηρακλείου.

Διάθεση δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς.

Κατεβάστε τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση - βελτίωση δασικού οδικού δικτύου νομού Ηρακλείου για το έτος 2014»

Κατεβάστε τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή έξι (6) υδατοδεξαμενών αντιπυρικής προστασίας σε δάση και δασικές εκτάσεις περιφέρειας Δήμου Βιάννου, Ηρακλείου Κρήτης»

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΖΙΛΟΡ1Θ-Β2Δ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 5387/12-07-2019 ύστερα από αίτημα του Φιτσάκη Αγγελή στήν περιοχή «Κωρωνιό» Τοπικής Κοινότητας Καμηλαρίου, Δημοτικής Ενότητας Τυμπακίου, κτηματικής περιφέρειας Δήμου Φαιστού.
16-07-2019 14:13:36    16-07-2019 14:13:36      5387
6ΗΗ0ΟΡ1Θ-14Ω
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 5391/12-07-2019 ύστερα από αίτημα του Φιτσάκη Αγγελή στήν περιοχή «Κωρωνιό» Τοπικής Κοινότητας Καμηλαρίου, Δημοτικής Ενότητας Τυμπακίου, κτηματικής περιφέρειας Δήμου Φαιστού.
16-07-2019 12:31:42    16-07-2019 12:31:42      5391
6ΧΨΩΟΡ1Θ-Χ0Α
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 5441/15-07-2019 ύστερα από αίτημα του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σε διάφορες θέσεις των Τοπικών Κοινοτήτων Φόδελε και Δαμάστας, Δημοτικής Ενότητας Τυλίσου, περιφέρειας Δήμου Μαλεβιζίου.
16-07-2019 09:11:20    16-07-2019 09:11:20      5441
Ω0ΞΤΟΡ1Θ-ΑΡ7
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 5440/15-07-2019 ύστερα από αίτημα της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου στήν περιοχή «Εκτός οικισμού», περιφέρειας Τ.Κ. Κεραμουτσίου, Δήμου Μαλεβιζίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
16-07-2019 08:07:06    16-07-2019 08:07:06      5440
6ΦΠ5ΟΡ1Θ-Ω2Κ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 5439/15-07-2019 ύστερα από αίτημα της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου στήν περιοχή «Φουρκιά Μάντρα», περιφέρειας Τ.Κ. Ροδιάς, Δήμου Μαλεβιζίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
15-07-2019 13:58:41    15-07-2019 13:58:41      5439
7ΧΗ0ΟΡ1Θ-ΓΟΒ
Έγκριση υλοτομίας, Δήμου Μαλεβιζίου - Θραψανιωτακη Καλλιόπη, που φύεται σε απότομο πρανές αγροτικού δρόμου, στη τ.κ. Κεραμουτσίου, Δημ. Εν. Τυλίσου, Δ. Μαλεβίζιου.
15-07-2019 10:56:09    15-07-2019 10:56:09      5393
ΩΡΒΧΟΡ1Θ-ΝΤΦ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 5352/11-07-2019 ύστερα από αίτημα του Σφακάκη Μύρωνα στήν περιοχή «Ασφεντηλιάς» Τοπικής Κοινότητας Πιτσιδίων, Δημοτικής Ενότητας Τυμπακίου, κτηματικής περιφέρειας Δήμου Φαιστού.
15-07-2019 08:09:09    15-07-2019 08:09:09      5352
61Λ5ΟΡ1Θ-5ΤΤ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 5314/10-07-2019 ύστερα από αίτημα του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σε διάφορες θέσεις των Τοπικών Κοινοτήτων Μαράθου και Δαμάστας, Δημοτικής Ενότητας Τυλίσου, περιφέρειας Δήμου Μαλεβιζίου.
12-07-2019 13:56:53    12-07-2019 13:56:53      5314
9ΠΟ1ΟΡ1Θ-ΧΘΒ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 5313/10-07-2019 ύστερα από αίτημα του Δήμου Χερσονήσου στήν περιοχή «Πέζουλος», περιφέρειας Τ.Κ. Μοχού, Δήμου Χερσονήσου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
12-07-2019 13:00:11    12-07-2019 13:00:11      5313
ΨΦΝΕΟΡ1Θ-Ε9Λ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 5350/11-07-2019 ύστερα από αίτημα της Βαλαράκη Γεωργίας στήν περιοχή «Μονοναύτης» Τοπικής Κοινότητας Αχλάδας, Δημοτικής Ενότητας Γαζίου, περιφέρειας του Δήμου Μαλεβιζίου, Π.Ε. Ηρακλείου.
12-07-2019 12:08:27    12-07-2019 12:08:27      5350