Διεύθυνση Δασών Ν. Λασιθίου

Διευθυντής: Συλιγάρδος Εμμανουήλ
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ρ. Καπετανάκη 8, 72100 Αγ. Νικόλαος
Τηλ: 28410.21930,82489,82515
Fax: 28410.82 489
E-mail: dasilas@apdkritis.gov.gr

Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 

Ανακοινώσεις

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσίας για τη ΄΄Μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων για την βελτίωση-συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Νομού Λασιθίου΄΄, προϋπολογισμού 12.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΞΘΕΟΡ1Θ-ΤΗΓ
η υπ' αριθ. 05/2019 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 4056,36 τμ που κείται στη θέση" Αγγιναράς" της Τοπικής Κοινότητας Ζήρου, Δημοτικής Ενότητας Λεύκης του Δήμου Σητείας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ( κατόπιν αντιρρήσεων των Καστρινάκη Εμμανουήλ, Μανετάκη Χριστιάνας και αδελφών Αδαμάκη )
20-04-2019 16:59:58    20-04-2019 16:59:58      1610
78ΓΖΟΡ1Θ-Ν65
η υπ' αριθ. 04/2019 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 4.030,00 τμ που κείται στη θέση" Πατέλες" της Τοπικής Κοινότητας Ζήρου, Δημοτικής Ενότητας Λεύκης του Δήμου Σητείας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου Λασιθίου ( κατόπιν αντιρρήσεων των Καστρινάκη Εμμανουήλ, Μανετάκη Χριστιάνας και αδελφών Αδαμάκη )
20-04-2019 16:42:46    20-04-2019 16:42:46      1609
ΩΝΞΞΟΡ1Θ-Η4Η
η υπ' αριθ. 03/2019 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 9.994,99 τμ που κείται στη θέση" Πατέλες" της Τοπικής Κοινότητας Ζήρου, Δημοτικής Ενότητας Λεύκης του Δήμου Σητείας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ( κατόπιν αντιρρήσεων των Καστρινάκη Εμμανουήλ, Μανετάκη Χριστιάνας και αδελφών Αδαμάκη )
20-04-2019 16:20:58    20-04-2019 16:20:58      1608
6ΝΙΛΟΡ1Θ-1ΔΓ
η υπ' αριθ. 02/2019 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 24.235,51 τμ που κείται στη θέση" «Αγγιναρά" ,της Τοπικής Κοινότητας Ζήρου, Δημοτικής Ενότητας Λεύκης του Δήμου Σητείας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ( κατόπιν αντιρρήσεων των Καστρινάκη Εμμανουήλ, Μανετάκη Χριστιάνας και αδελφών Αδαμάκη )
20-04-2019 15:43:57    20-04-2019 15:43:57      1607
Ψ3ΔΒΟΡ1Θ-ΥΛ2
η υπ' αριθ. 06/2019 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 12.971.21 τμ που κείται στη θέση" Αγγιναράς",της Τοπικής Κοινότητας Ζήρου, Δημοτικής Ενότητας Λεύκης του Δήμου Σητείας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ( κατόπιν αντιρρήσεων των Καστρινάκη Εμμανουήλ, Μανετάκη Χριστιάνας και αδελφών Αδαμάκη)
20-04-2019 15:17:47    20-04-2019 15:17:47      1612
6ΞΜΑΟΡ1Θ-9ΓΒ
Ορισμός Ταμία και τρίτου μέλους Ελεγκτικής Επιτροπής Κυνηγετικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου
19-04-2019 12:33:09    19-04-2019 12:33:09      1738
648ΔΟΡ1Θ-ΣΣ8
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ- ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ < ΠΕΤΡΙΑΣ- ΡΟΥΣΑΚΙΑΝΟΥ > ΤΚΕ.ΠΟΤΑΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
19-04-2019 12:19:06    19-04-2019 12:19:06      1689
6ΛΕΚΟΡ1Θ-ΧΘΩ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ- ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ < ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ ΧΑΡΑΚΙ > ΤΚ ΚΑΜΙΝΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΟΥ ΜΠΑΡΙΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
19-04-2019 12:17:06    19-04-2019 12:17:06      1688
ΨΚΣΚΟΡ1Θ-2Ψ7
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ- ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ < ΛΑΓΓΟΣ > ΤΚ ΛΙΜΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΗΣ ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗ- ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
19-04-2019 12:14:40    19-04-2019 12:14:40      1687
ΨΣΧΣΟΡ1Θ-Κ7Ψ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ- ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ < ΚΕΡΑ > ΤΚ ΛΙΜΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
19-04-2019 12:12:57    19-04-2019 12:12:57      1686