Διεύθυνση Δασών Ν. Ρεθύμνου

Διευθυντής: Καργιολάκη Χαρίκλεια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Κόμβος Αμαρίου 74100, Ρέθυμνο
Τηλ: 28310.29 193
Fax: 28310.50 210
E-mail: dasireth@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου - Σύλληψη δύο ατόμων για παράνομη θήρα στην περιοχή του Δ.Δ. Αχτούντα του Δ. Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνης

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομων κυνηγών εντός Καταφυγίου Άγριας Ζωής

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομου κυνηγού και κατάσχεση όπλου

Δελτίο Τύπου - Απελευθέρωση Άγριου Πτηνού

Δελτίο Τύπου - Κατάσχεση και απελευθέρωση παράνομα παγιδευμένων πουλιών

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
7ΝΓΤΟΡ1Θ-ΔΝ8
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 571,84 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΙΝΑΡΕΣ ΚΥΡΙΑΝΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
22-03-2019 11:15:38    22-03-2019 11:15:38      1534
6Κ9ΖΟΡ1Θ-ΕΗΜ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 1859,34 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΟΜΙΡΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΓΑΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
22-03-2019 11:12:52    22-03-2019 11:12:52      1538
ΨΥ9ΒΟΡ1Θ-Ρ5Θ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 8099,03 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΕΛΙΟ ΡΟΥΣΣΣΣΠΙΤΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥΤΣΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
22-03-2019 11:09:33    22-03-2019 11:09:33      1532
7ΖΟΙΟΡ1Θ-2ΓΘ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 720,45 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΦΑΛΙ ΕΛΕΥΘΡΕΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥΝ [Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
22-03-2019 08:40:17    22-03-2019 08:40:17      1536
ΩΖ8ΨΟΡ1Θ-ΘΒ9
Έγκριση Υλοτομίας της Μανωλεσάκης Κωνσταντίνας στη θέση Κούμαρος του οικισμού Καβουσίου του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
21-03-2019 15:55:16    21-03-2019 15:55:16      1515
ΩΧΠΙΟΡ1Θ-Α89
Έγκριση Υλοτομίας του Βασιλακάκη Ιωάννη στη θέση Χάρκια του οικισμού Χάρκια του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
21-03-2019 15:49:04    21-03-2019 15:49:04      1516
9ΡΒ6ΟΡ1Θ-ΦΗΟ
Έγκριση Υλοτομίας του Κτιστάκη Δημητρίου στη θέση Λαγγός του οικισμού Αρμένων του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
21-03-2019 15:41:09    21-03-2019 15:41:09      1500
6ΔΑ8ΟΡ1Θ-ΜΝΝ
Έγκριση Υλοτομίας της Φραγκιαδάκη Μαρίας στη θέση Λεπιδόλλακος του οικισμού Αρμένων του Δήμου Ρεθύμνης Π.Ε. Ρεθύμνου.
21-03-2019 15:34:21    21-03-2019 15:34:21      1501
94ΘΦΟΡ1Θ-2ΝΤ
Έγκριση Υλοτομίας του Αποστολάκη Εμμανουήλ στη θέση Αγ. Ανάργυρους του οικισμού Αρμένων του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
21-03-2019 15:24:11    21-03-2019 15:24:11      1502
ΨΑ53ΟΡ1Θ-ΥΝΛ
Έγκριση Υλοτομίας του Αποστολάκη Εμμανουήλ στη θέση Πελεκητό του οικισμού Αρμένων του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
21-03-2019 15:18:09    21-03-2019 15:18:09      1503