Διεύθυνση Δασών Ν. Ρεθύμνου

Διευθυντής: Καργιολάκη Χαρίκλεια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Κόμβος Αμαρίου 74100, Ρέθυμνο
Τηλ: 28310.29 193
Fax: 28310.50 210
E-mail: dasireth@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου - Σύλληψη δύο ατόμων για παράνομη θήρα στην περιοχή του Δ.Δ. Αχτούντα του Δ. Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνης

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομων κυνηγών εντός Καταφυγίου Άγριας Ζωής

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομου κυνηγού και κατάσχεση όπλου

Δελτίο Τύπου - Απελευθέρωση Άγριου Πτηνού

Δελτίο Τύπου - Κατάσχεση και απελευθέρωση παράνομα παγιδευμένων πουλιών

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΧΤΗΟΡ1Θ-5ΥΔ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 4209,73 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΟΥΛΟΤΟ ΜΕΛΑΜΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΜΥΡΤΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑΣ
18-01-2019 12:24:30    18-01-2019 12:24:30      259
ΨΤ8ΣΟΡ1Θ-ΣΑΘ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 5972,80 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΟΥΛΟΤΟ ΜΕΛΑΜΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
18-01-2019 12:20:48    18-01-2019 12:20:48      257
6ΠΜ0ΟΡ1Θ-ΞΜΔ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 2434,10 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΑΚΩΝΑ ΧΑΡΚΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΜΑΚΡΥΠΟΔΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
18-01-2019 09:48:17    18-01-2019 09:48:17      251
ΩΕΖΜΟΡ1Θ-3ΕΜ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 2434,10 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΑΜΠΑΚΙΔΕΣ ΔΡΥΜΙΣΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
18-01-2019 09:41:13    18-01-2019 09:41:13      253
ΩΛΧΟΟΡ1Θ-ΥΨ1
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 4114,28 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΙΝΑΡΙΑ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
17-01-2019 12:02:30    17-01-2019 12:02:30      225
ΩΟΞΓΟΡ1Θ-3ΚΛ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 646,30 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΕΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΝΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟ
17-01-2019 11:59:25    17-01-2019 11:59:25      227
ΨΨ0ΓΟΡ1Θ-8ΥΘ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 7474,55 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΕΤΑ ΠΡΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
17-01-2019 09:54:49    17-01-2019 09:54:49      215
6ΗΟ1ΟΡ1Θ-5Ι8
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 985,37 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΠΟΥΡΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΤΣΙΚΟΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
17-01-2019 09:52:06    17-01-2019 09:52:06      208
ΩΛ9ΝΟΡ1Θ-ΠΛ0
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 2068,04 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΥΟ ΠΟΡΩΝ ΣΑΪΤΟΥΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
17-01-2019 08:55:30    17-01-2019 08:55:30      213
ΩΧΚΖΟΡ1Θ-ΓΨΜ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 4996,74 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΡΑΤΑΛΗΣ ΣΑΪΤΟΥΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
17-01-2019 08:53:12    17-01-2019 08:53:12      211