Διεύθυνση Δασών Ν. Χανίων

Διευθύντρια: Σκλαβάκη Πολύμνια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1.  Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2.  Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Χρυσοπηγής ΤΚ:73100, Χανιά
Τηλ: 28210-84209, 28210-84210
Fax: 28210-92287
E-mail: dasichan@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 

Ανακοινώσεις

Αίτηση διάθεσης δασικών φυτών από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Χανίων.

Προϋποθέσεις διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Χανίων.

 H ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ανακοινώνει τα αποτελέσματα πρόσληψης προσωπικού "Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019", για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων (Εθνικό Πάρκο), που εδρεύει στο Νομό Χανίων. 

Η Διεύθυνση Δασών Χανίων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ», με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας, με προϋπολογισμό 12.637,57 € χωρίς ΦΠΑ και 15.670,58 € (με ΦΠΑ).

Στις 5 Ιουνίου ο πλανήτης γιορτάζει την Παγκόσμια  Ημέρα Περιβάλλοντος. 

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΒ3ΑΟΡ1Θ-ΓΒ1
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 17.286,62 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΚΑΜΠΟΣ» εκτός οικισμού Αγίου Γεωργίου της Τ.Κ. Καλλεργιανών της Δ.Ε. Κισσάμου του Δήμου Κισσάμου του Δήμου Κισσάμου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτηση του Αλυγιζάκη Εμμανουήλ του Νικολάου
13-11-2019 10:08:18    13-11-2019 10:08:18      10781/13-11-2019
Ψ4ΖΦΟΡ1Θ-4ΘΡ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 12.744,04 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» εκτός οικισμού Χαρχαλιανά της Τ.Κ. Κουκουναράς της Δ.Ε. Κισσάμου του Δήμου Κισσάμου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτηση του Μαρτσάκη Γεωργίου του Βασιλείου
13-11-2019 09:53:40    13-11-2019 09:53:40      7121/13-11-2019
Ω1Η5ΟΡ1Θ-ΩΧΑ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 2.477,77 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Καμάρα» της Δ.Κ. Αρωνίου, Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτηση της κ. Αικατερίνης Βαριδάκη
13-11-2019 09:39:17    13-11-2019 09:39:17      10868/13-11-2019
ΨΟ1ΧΟΡ1Θ-ΑΥ8
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού Τμήμα Α: 19,97 τ.μ., Τμήμα Β: 37,76 τ.μ., Τμήμα Γ: 47,87 τ.μ., Τμήμα Δ: 2,27 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Άγιοι Πάντες» της Τ.Κ. Παϊδοχωρίου, Δημοτικής Ενότητας Φρε του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτηση του κ. ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ
13-11-2019 09:28:07    13-11-2019 09:28:07      10060/13-11-2019
ΩΔΚΩΟΡ1Θ-ΠΝ0
ΑΡΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ
11-11-2019 15:25:30    11-11-2019 15:25:30      9432
6ΜΑΥΟΡ1Θ-Υ7Χ
ΑΡΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ
11-11-2019 15:19:37    11-11-2019 15:19:37      9432
Ω2ΡΚΟΡ1Θ-25Χ
ΑΡΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ
11-11-2019 15:07:38    11-11-2019 15:04:17      9437
Ψ9ΦΠΟΡ1Θ-ΧΞΣ
ΑΡΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ
11-11-2019 14:14:44    11-11-2019 14:13:13      9436
Ψ4ΟΣΟΡ1Θ-Τ01
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣσυνολικού εμβαδού 738,90τ.μ. τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Κορφαλώνα» της Τ.Κ. Καλουδιανών, Δημοτικής Ενότητας Μηθύμνης του Δήμου Κισάμου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτηση της κ. Παρτσακουλάκη Ελένης
11-11-2019 11:31:59    11-11-2019 11:31:59      10842/11-11-2019
ΩΟΥΗΟΡ1Θ-ΚΜ8
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 1.493,13τ.μ. τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Αχλαδολάκοι» της Τ.Κ. Πλατάνου, Δημοτικής Ενότητας Κισάμου του Δήμου Κισάμου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτηση του κ. Αλυγιζάκη Μιχαήλ
11-11-2019 11:11:31    11-11-2019 11:11:31      10004/11-11-2019