Διεύθυνση Δασών Ν. Χανίων

Διευθύντρια: Σκλαβάκη Πολύμνια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1.  Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2.  Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Χρυσοπηγής ΤΚ:73100, Χανιά
Τηλ: 28210-84209, 28210-84210
Fax: 28210-92287
E-mail: dasichan@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 

Ανακοινώσεις

Περίληψη διακήρυξης για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρησης-βελτίωσης δασικών δρόμων και αντιπυρικών λωρίδων ν. Χανίων».

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1/2018 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ

Ανακοινώθηκε η υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2018 που αφορά την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων (Εθνικό Πάρκο), που εδρεύει στο Νομό Χανίων.

Παρουσίαση -ενημέρωση του αναρτημένου Δασικού Χάρτη των προ Καποδιστριακών ΟΤΑ Κουνουπιδιανών, Μουρνιών, Νέας Κυδωνίας, Νεροκούρου, Περιβολίων, Σούδας, Χανίων και Γαύδου της Π.Ε. Χανίων στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του πρώην Δημαρχείου Ακρωτηρίου.

Ενημερωτική παρουσίαση -Δασικοί Χάρτες Χανιά

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
94Ω4ΟΡ1Θ-ΒΤΚ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 336,26τ.μ. τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Προφήτης Ηλίας» της Τ.Κ. Χώρας Σφακίων, Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Σφακίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτησης του κ. Μπραουδάκη Νικόλαου για το χαρακτηρισμό έκτασης
17-05-2019 13:21:08    17-05-2019 13:21:08      746/17-05-2019
6Λ9ΤΟΡ1Θ-ΕΩΩ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 17.212,15 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΜΠΑΝΤΟΥΡΑΝΤΗΣ» εκτός οικισμού της Τ.Κ. Σκαλωτής του Δήμου Σφακίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτησης του Γλυνιαδάκη Κωνσταντίνου του Εμμανουήλ για το χαρακτηρισμό έκτασης
17-05-2019 11:24:04    17-05-2019 11:24:04      898/17-05-2019
ΩΜΙΚΟΡ1Θ-ΥΜ6
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 1.135,16 τ.μ. η οποία κείται στη θέση "ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗ" εκτός οικισμού Βάμου της Τ.Κ. Βάμου της Δ.Ε. Βάμου του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτηση της YOUNG MARILYN JANE
17-05-2019 10:05:55    17-05-2019 10:05:55      6886/2018//17-05-2019
Ω65ΙΟΡ1Θ-ΖΚ4
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 7.295,67 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΚΡΑΠΗ» εκτός οικισμού της Τ.Κ. Ασκύφου της Δ.Ε. Σφακίων του Δήμου Σφακίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτηση του Πολεντάκη Παντελή του Δημητρίου για το χαρακτηρισμό έκτασης
17-05-2019 09:34:54    17-05-2019 09:34:54      17883/2018//17-05-2019
Ω1Ω3ΟΡ1Θ-Υ1Η
Η υπ΄αριθμών 21/2018 απόφαση της 1ης ΤΕΕΑ ΧΑΝΙΩΝ
16-05-2019 11:10:55    16-05-2019 11:10:55      4863/16-05-2019
6Ρ4ΛΟΡ1Θ-ΛΥ6
ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ την καυσοξύλευση τεσσάρων ξηρών (4) πεύκων, στη θέση «ΦΡΟΥΔΙΑ-ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ» Δήμου Χανίων, Π.Ε. Χανίων, κο Γαρεδάκη Εμμανουήλ,
16-05-2019 10:46:58    16-05-2019 10:46:58      2544
ΩΠ0ΚΟΡ1Θ-5ΒΠ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 218,36τ.μ. τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΜΕΣΟΧΩΡΙ» της Τ.Κ. Χώρας Σφακίων, Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Σφακίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτηση του κ. Τσιριντάνη Δαμούλη
16-05-2019 09:58:38    16-05-2019 09:58:38      17719/2018//16-05-2019
63ΑΧΟΡ1Θ-Η90
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 1.307,00 τμ. η οποία κείται στη θέση "ΠΑΠΑΔΙΑΝΑ" εκτός οικισμού της Τ.Κ. Επανοχωρίου της Δ.Ε. Ανατολικού Σελίνου του Δήμου Καντάνου Σελίνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτηση του Δήμου Καντάνου Σελίνου
16-05-2019 09:33:15    16-05-2019 09:33:15      1370/16-05-2019
Ψ5ΞΦΟΡ1Θ-0ΣΤ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 4137,56 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Πλατανάκι» της Τ.Κ. Πρασέ, Δημοτικής Ενότητας Μουσούρων του Δήμου Πλατανιά της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κατόπιν αιτήματος του κ. Κουκουράκη Εμμανουήλ του Νικολάου
15-05-2019 13:12:19    15-05-2019 13:12:19      17622/2018
6Ι68ΟΡ1Θ-ΦΧΕ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ
15-05-2019 12:25:13    15-05-2019 12:25:13      4424/2019