Διεύθυνση Δασών Ν. Χανίων

Διευθύντρια: Σκλαβάκη Πολύμνια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1.  Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2.  Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Χρυσοπηγής ΤΚ:73100, Χανιά
Τηλ: 28210-84209, 28210-84210
Fax: 28210-92287
E-mail: dasichan@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 

Ανακοινώσεις

Περίληψη διακήρυξης για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρησης-βελτίωσης δασικών δρόμων και αντιπυρικών λωρίδων ν. Χανίων».

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1/2018 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ

Ανακοινώθηκε η υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2018 που αφορά την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων (Εθνικό Πάρκο), που εδρεύει στο Νομό Χανίων.

Παρουσίαση -ενημέρωση του αναρτημένου Δασικού Χάρτη των προ Καποδιστριακών ΟΤΑ Κουνουπιδιανών, Μουρνιών, Νέας Κυδωνίας, Νεροκούρου, Περιβολίων, Σούδας, Χανίων και Γαύδου της Π.Ε. Χανίων στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του πρώην Δημαρχείου Ακρωτηρίου.

Ενημερωτική παρουσίαση -Δασικοί Χάρτες Χανιά

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
9ΕΙ4ΟΡ1Θ-7ΗΜ
Έγκριση υλοτομίας τριών δρυών εκ των οποίων τα δυο είναι ξεριζωμένα που φύονται στην τοποθεσία “Στυλιαράς” τ.κ. Κανδάνου του Δήμου Κανδάνου Σελίνου
22-04-2019 14:02:03    22-04-2019 14:02:03      2832
6ΚΟΜΟΡ1Θ-Ζ1Ι
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 1.000,30 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Μεγάλα Χωράφια» της Τ.Κ. Απτέρων, Δημοτικής Ενότητας Σούδας του Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτησης του κ. THOMAS ΗΟRHAN
22-04-2019 13:48:30    22-04-2019 13:48:30      336/22-04-2019
6ΜΙΞΟΡ1Θ-ΧΝΟ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 460,56 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΚΑΜΜΕΝΕΣ ΕΛΙΕΣ» εκτός οικισμού Καλόρουμα Τ.Κ. Μουζουρά, Δ.Ε. Ακρωτηρίου Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτησης του Κατσαφράκη Δημητρίου του Κων/νου
22-04-2019 12:13:37    22-04-2019 12:13:37      6873/2018//22-04-2019
6ΒΘΤΟΡ1Θ-ΧΛ0
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 620,06 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΒΑΤΑΛΕ 3» εκτός οικισμού Καλόρουμα Τ.Κ. Μουζουρά, Δ.Ε. Ακρωτηρίου Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτησης του Κατσαφράκη Δημητρίου του Κων/νου για το χαρακτηρισμό έκτασης
22-04-2019 11:53:33    22-04-2019 11:53:33      6857/2018//22-04-2019
ΨΡΘΟΟΡ1Θ-ΟΓΟ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 15.267,45 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΑΥΛΩΧΙΑ» εκτός οικισμού Καλόρουμα Τ.Κ. Μουζουρά, Δ.Ε. Ακρωτηρίου Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτησης του Κατσαφράκη Δημητρίου του Κων/νου
22-04-2019 11:34:10    22-04-2019 11:27:04      420/22-04-2019
ΩΦ90ΟΡ1Θ-530
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 601,38 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΧΩΝΟΣ-ΛΙΟΦΥΤΟ» εκτός οικισμού Καλόρουμα Τ.Κ. Μουζουρά, Δ.Ε. Ακρωτηρίου Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτησης του Κατσαφράκη Δημητρίου του Κων/νου
22-04-2019 10:54:52    22-04-2019 10:54:52      6874/2018//22-04-2019
Ψ9ΝΧΟΡ1Θ-ΟΗΝ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 1.476,55 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΜΑΛΕΚΟΥ ΑΛΩΝΙ» εκτός οικισμού Καλόρουμα Τ.Κ. Μουζουρά, Δ.Ε. Ακρωτηρίου Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτησης του Κατσαφράκη Δημητρίου του Κων/νου
22-04-2019 10:30:08    22-04-2019 10:30:08      6871/2018//22-04-2019
Ψ4ΨΑΟΡ1Θ-7Ψ8
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 7.871,97 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΤΣΟΥΝΑΤΕΣ ΕΛΙΕΣ» εκτός οικισμού Καλόρουμα Τ.Κ. Μουζουρά, Δ.Ε. Ακρωτηρίου Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτηση του Κατσαφράκη Κων/νου του Δημητρίου για το χαρακτηρισμό έκτασης
22-04-2019 10:12:46    22-04-2019 10:12:46      6877/2018//22-04-2019
Ψ985ΟΡ1Θ-Β9Τ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 13.599,51 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΜΑΥΡΟΜΑΤΑ» εκτός οικισμού Καλόρουμα Τ.Κ. Μουζουρά, Δ.Ε. Ακρωτηρίου Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτησης του Κατσαφράκη Δημητρίου του Κων/νου
22-04-2019 09:52:50    22-04-2019 09:52:50      6868/2018//22-04-2019
Ω569ΟΡ1Θ-ΖΑΖ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 14.941,29 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΑΜΠΕΛΙ» εκτός οικισμού Καλόρουμα Τ.Κ. Μουζουρά, Δ.Ε. Ακρωτηρίου Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτηση του Κατσαφράκη Κων/νου του Δημητρίου
22-04-2019 09:29:58    22-04-2019 09:29:58      6876/2018//22-04-2019