Διεύθυνση Δασών Ν. Χανίων

Διευθύντρια: Σκλαβάκη Πολύμνια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1.  Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2.  Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Χρυσοπηγής ΤΚ:73100, Χανιά
Τηλ: 28210-84209, 28210-84210
Fax: 28210-92287
E-mail: dasichan@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες του πρόγράμματος JUNICOAST

ΔΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναβάθμιση-ανανέωση προγράμματος eCM-Προκοστολογηση (πρόγραμμα:JUNICOAST)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Η Δνση Δασών Χανίων ενδιαφέρεται να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη την παραγωγή ενημερωτικής δίπτυχης κάρτας, στα πλαίσια του προγράμματος :"REVERSE:Περιφερειακές Ανταλλαγές και Χάραξη Πολιτικής για την Προστασία και Ανάδειξη της Βιοποικιλότητας στην Ευρώπη (Interreg IVC)"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Η Δνση Δασών Χανίων προτίθεται να προχωρήσει στην αγορά αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες του προγράμματος “«REVERSE - Interreg IVC.

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΥ68ΟΡ1Θ-Ξ3Ω
Διαβίβαση Απόφασης T.E.E.Α Ν. Χανίων 58/2019
20-02-2020 10:53:59    20-02-2020 10:53:59      143
Ρ14ΧΟΡ1Θ-4ΛΑ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 12.927,67 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΑΣΠΡΟΠΕΖΟΥΛΕΣΗ ΑΜΠΕΛΙΚΟΙ» της Τ.Κ. Γαβαλοχωρίου, Δημοτικής Ενότητας Βάμου του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κατόπιν αιτήματος της κας. Φρονιμάκη Αικατερίνης του Νικολάου.
19-02-2020 17:36:45    19-02-2020 17:36:45      11742/2019
6ΝΝ5ΟΡ1Θ-ΦΕ4
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ
19-02-2020 09:37:32    19-02-2020 09:37:32      597
ΩΑ4ΩΟΡ1Θ-Ψ4Ν
Διαβίβαση Απόφασης Τ Ε.Ε. Α.56/2019
19-02-2020 08:22:22    19-02-2020 08:22:22      1290
ΩΥΝΕΟΡ1Θ-ΚΦΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ
18-02-2020 10:47:33    18-02-2020 10:47:33      442
ΨΩΜΞΟΡ1Θ-Δ2Ω
εγκριση υλοτομιας 3 κυπαρισιων και 2 βελανιδιων στο κουστογερακο χανιων
18-02-2020 10:23:29    18-02-2020 10:23:29      598
6ΦΣΚΟΡ1Θ-33Ξ
EΓΚΡΙΣΗ ΚΛΑΔΟΤΟΜΗΣ
18-02-2020 10:13:53    18-02-2020 10:13:53      1348
ΩΔΞΞΟΡ1Θ-635
εγκριση υλοτομιας ενος κυπαρισιου στα νοχια κισσαμου
18-02-2020 09:55:35    18-02-2020 09:55:35      88
96Χ5ΟΡ1Θ-ΨΧΓ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ
17-02-2020 14:48:53    17-02-2020 14:48:53      989
ΨΦΧΡΟΡ1Θ-ΥΕΣ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 244,66 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» εκτός οικισμού Καλόρουμα της Τ.Κ. Μουζουρά της Δ.Ε. Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτηση της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδας των Τζαγκαρόλων
17-02-2020 13:41:16    17-02-2020 13:41:16      1140/17-02-2020