Διεύθυνση Δασών Ν. Χανίων

Διευθύντρια: Σκλαβάκη Πολύμνια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1.  Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2.  Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Χρυσοπηγής ΤΚ:73100, Χανιά
Τηλ: 28210-84209, 28210-84210
Fax: 28210-92287
E-mail: dasichan@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 

Ανακοινώσεις

Δελτίο τύπου για παράνομη υλοτομία στο Τζιτζιφέ Αποκορώνου

Η Δ/νση Δασών Χανίων ανακοινώνει ότι από σήμερα Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016, απαγορεύεται το κυνήγι όλων των θηραμάτων (τριχωτών – πτερωτών) από την ημέρα που θα αρχίσει να ισχύει η παρούσα, όπου και όταν χιονίσει, σε όλες τις χιονοσκεπείς εκτάσεις του νομού Χανίων και για όσο χρόνο διαρκέσει η χιονοκάλυψη τους κατά την κυνηγετική περίοδο 2016-2017.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΥΤΟΦΥΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΒΑΡΚΑΣ

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΟΙΑΟΡ1Θ-ΙΗΡ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 5.816,514 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΑΜΠΕΛΕΣ» εκτός οικισμού Σκουτελώνα Τ.Κ. Κολυμβαρίου, Δ.Ε. Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτησης του Hecuran Baboci του Xhevret
23-04-2019 09:02:46    23-04-2019 09:02:46      1649/23-04-2019
9ΕΙ4ΟΡ1Θ-7ΗΜ
Έγκριση υλοτομίας τριών δρυών εκ των οποίων τα δυο είναι ξεριζωμένα που φύονται στην τοποθεσία “Στυλιαράς” τ.κ. Κανδάνου του Δήμου Κανδάνου Σελίνου
22-04-2019 14:02:03    22-04-2019 14:02:03      2832
6ΚΟΜΟΡ1Θ-Ζ1Ι
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 1.000,30 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Μεγάλα Χωράφια» της Τ.Κ. Απτέρων, Δημοτικής Ενότητας Σούδας του Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτησης του κ. THOMAS ΗΟRHAN
22-04-2019 13:48:30    22-04-2019 13:48:30      336/22-04-2019
6ΜΙΞΟΡ1Θ-ΧΝΟ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 460,56 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΚΑΜΜΕΝΕΣ ΕΛΙΕΣ» εκτός οικισμού Καλόρουμα Τ.Κ. Μουζουρά, Δ.Ε. Ακρωτηρίου Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτησης του Κατσαφράκη Δημητρίου του Κων/νου
22-04-2019 12:13:37    22-04-2019 12:13:37      6873/2018//22-04-2019
6ΒΘΤΟΡ1Θ-ΧΛ0
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 620,06 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΒΑΤΑΛΕ 3» εκτός οικισμού Καλόρουμα Τ.Κ. Μουζουρά, Δ.Ε. Ακρωτηρίου Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτησης του Κατσαφράκη Δημητρίου του Κων/νου για το χαρακτηρισμό έκτασης
22-04-2019 11:53:33    22-04-2019 11:53:33      6857/2018//22-04-2019
ΨΡΘΟΟΡ1Θ-ΟΓΟ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 15.267,45 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΑΥΛΩΧΙΑ» εκτός οικισμού Καλόρουμα Τ.Κ. Μουζουρά, Δ.Ε. Ακρωτηρίου Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτησης του Κατσαφράκη Δημητρίου του Κων/νου
22-04-2019 11:34:10    22-04-2019 11:27:04      420/22-04-2019
ΩΦ90ΟΡ1Θ-530
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 601,38 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΧΩΝΟΣ-ΛΙΟΦΥΤΟ» εκτός οικισμού Καλόρουμα Τ.Κ. Μουζουρά, Δ.Ε. Ακρωτηρίου Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτησης του Κατσαφράκη Δημητρίου του Κων/νου
22-04-2019 10:54:52    22-04-2019 10:54:52      6874/2018//22-04-2019
Ψ9ΝΧΟΡ1Θ-ΟΗΝ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 1.476,55 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΜΑΛΕΚΟΥ ΑΛΩΝΙ» εκτός οικισμού Καλόρουμα Τ.Κ. Μουζουρά, Δ.Ε. Ακρωτηρίου Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτησης του Κατσαφράκη Δημητρίου του Κων/νου
22-04-2019 10:30:08    22-04-2019 10:30:08      6871/2018//22-04-2019
Ψ4ΨΑΟΡ1Θ-7Ψ8
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 7.871,97 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΤΣΟΥΝΑΤΕΣ ΕΛΙΕΣ» εκτός οικισμού Καλόρουμα Τ.Κ. Μουζουρά, Δ.Ε. Ακρωτηρίου Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτηση του Κατσαφράκη Κων/νου του Δημητρίου για το χαρακτηρισμό έκτασης
22-04-2019 10:12:46    22-04-2019 10:12:46      6877/2018//22-04-2019
Ψ985ΟΡ1Θ-Β9Τ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 13.599,51 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΜΑΥΡΟΜΑΤΑ» εκτός οικισμού Καλόρουμα Τ.Κ. Μουζουρά, Δ.Ε. Ακρωτηρίου Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτησης του Κατσαφράκη Δημητρίου του Κων/νου
22-04-2019 09:52:50    22-04-2019 09:52:50      6868/2018//22-04-2019