Διεύθυνση Δασών Ν. Χανίων

Διευθύντρια: Σκλαβάκη Πολύμνια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1.  Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2.  Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Χρυσοπηγής ΤΚ:73100, Χανιά
Τηλ: 28210-84209, 28210-84210
Fax: 28210-87898
E-mail: dasichan@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

 

Κλεισμένα ραντεβού της Διεύθυνσης Δασών Ν. Χανίων 

 

Ανακοινώσεις

Πίνακες κατάταξης  υποψηφίων για σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στη Δ/νση Δασών  Χανίων .2

Πίνακες κατάταξης  υποψηφίων για σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στη Δ/νση Δασών  Χανίων .1

Ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων, που εδρεύει στο Νομό Χανίων.

Δελτίο τύπου για τα αρωματικά φυτά

Δελτίο τύπου για παράνομη υλοτομία στο Τζιτζιφέ Αποκορώνου

Έγγραφα

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
9ΞΜΠΟΡ1Θ-ΛΧΡ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για τις εργασίες: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΤΟΥ ΕΔΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021
17-05-2021 13:34:44    17-05-2021 13:34:44      3724
6Θ1ΟΟΡ1Θ-ΜΗΩ
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: “ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ
17-05-2021 13:17:29    17-05-2021 13:17:29      3715
611ΚΟΡ1Θ-Β22
Έγκριση 1ου Πρακτικού Συμβουλευτικής Επιτροπής Πεζοπορικών-Ορειβατικών Δραστηριοτήτων (ΣΕΠΟΔ) έτους 2021 για τo Δασονομείo Χανίων
17-05-2021 13:11:42    17-05-2021 13:11:42      3713
Ψ66ΤΟΡ1Θ-ΘΤΔ
ΕΓΚΡΙΝΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ
12-05-2021 15:25:07    12-05-2021 15:25:07      3403
6Σ3ΟΟΡ1Θ-ΦΤΠ
ΑΡΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑΣ
10-05-2021 12:46:04    10-05-2021 12:46:04      6107/2018
9Γ67ΟΡ1Θ-ΛΤΜ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
05-05-2021 15:26:41    05-05-2021 15:26:41      3360
ΩΥΠ3ΟΡ1Θ-ΜΩΛ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟ ΣΑΜΑΡΙΑΣ
05-05-2021 14:53:59    05-05-2021 14:53:59      3413
Ω1Ψ5ΟΡ1Θ-2ΛΝ
Ανακοίνωση για δημόσια κλήρωση για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Προσωρινής παραλαβής για το κάτωθι έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ
29-04-2021 13:00:20    29-04-2021 13:00:20      3297
ΨΚΟΠΟΡ1Θ-0ΕΕ
Ανακοίνωση για δημόσια κλήρωση για τον ορισμό μελών επιτροπής «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021"
29-04-2021 12:52:29    29-04-2021 12:52:29      3360
60ΩΚΟΡ1Θ-ΕΒΗ
ΕΓΚΡΙΝΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ
28-04-2021 15:06:55    28-04-2021 15:03:38      3086