Διεύθυνση Δασών Ν. Χανίων

Διευθύντρια: Σκλαβάκη Πολύμνια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1.  Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2.  Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Χρυσοπηγής ΤΚ:73100, Χανιά
Τηλ: 28210-84209, 28210-84210
Fax: 28210-92287
E-mail: dasichan@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 

Ανακοινώσεις

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JUNICOAST

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ REVERSE/INTERREG IVC

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JUNICOAST

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ " ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 " ΜΕ ΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραγωγή του οδηγού ορθού πρακτικών-πρόγραμμα REVERSE/INTERREG IV

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΔ86ΟΡ1Θ-ΦΞ3
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 6.892,58 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Καταβάρθες» της Τ.Κ. Κόκκινου Χωριού, Δημοτικής Ενότητας Βάμου του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κατόπιν αιτήματος της κας. Χατζηδοπαυλάκη Αικατερίνη του Νικολάου
09-12-2019 12:40:11    09-12-2019 12:40:11      5571
ΨΘΖ4ΟΡ1Θ-05Ν
ΜΕΡΙΚΗ ΑΡΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑΣ
09-12-2019 12:01:36    09-12-2019 12:01:36      9571
ΨΕΔΩΟΡ1Θ-62Φ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΩΝ
09-12-2019 10:15:27    09-12-2019 10:15:27      10598
ΩΛ4ΨΟΡ1Θ-ΒΩ0
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ
09-12-2019 10:09:37    09-12-2019 10:09:37      8593
ΡΕΞΨΟΡ1Θ-304
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 491,60 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Καλόγερος» της Τ.Κ. Στερνών, Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κατόπιν αιτήματος του κ. Μανουσέλη Γεωργίου του Νικολάου.
08-12-2019 18:48:12    08-12-2019 18:48:12      11595
ΨΡΛ5ΟΡ1Θ-12Π
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 11.248,91 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Γεροκάλυβο» της Τ.Κ. Μαλάξας, Δημοτικής Ενότητας Κεραμειών του Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, του κ. Μιχαηλάκη Παναγιώτη του Στυλιανού.
08-12-2019 18:11:00    08-12-2019 18:11:00      1965
92ΑΞΟΡ1Θ-Ο7Ο
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 2.747,51 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΛΑΓΚΟΣ» της Τ.Κ. Κεφαλά, Δημοτικής Ενότητας Βάμου του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κατόπιν αιτήματος του κ. Κεκάκη Ιωάννη του Γεωργίου.
08-12-2019 17:38:36    08-12-2019 17:38:36      4939
Ψ8Λ2ΟΡ1Θ-ΟΓ6
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 1.285,48 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΣΤΡΑΤΣΕΛΑ» της Τ.Κ. Στύλου, Δημοτικής Ενότητας Αρμένων του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κατόπιν αιτήματος του κ. Τζομπανάκη Δημητρίου του Εμμανουήλ.
08-12-2019 16:00:28    08-12-2019 16:00:28      4822
ΩΙ1ΤΟΡ1Θ-ΞΤΦ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 19543,96 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Μεσομούρι» της Τ.Κ. Χωρδακίου, Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κατόπιν αιτήματος του κ. Τσικουράκη Δημητρίου του Ευστρατίου.
08-12-2019 13:56:32    08-12-2019 13:56:32      18922/2018
Ψ3Ε7ΟΡ1Θ-3Α9
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 2.827,33 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Βουλίστρα» της Τ.Κ. Γραμβούσας, Δημοτικής Ενότητας Κισσάμου του Δήμου Κισσάμου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κατόπιν αιτήματος του κ. Λαμπάκη Γεωργίου του Νικολάου.
07-12-2019 21:33:10    07-12-2019 21:33:10      2913