Διεύθυνση Δασών Ν. Χανίων

Διευθύντρια: Σκλαβάκη Πολύμνια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1.  Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2.  Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Χρυσοπηγής ΤΚ:73100, Χανιά
Τηλ: 28210-84209, 28210-84210
Fax: 28210-92287
E-mail: dasichan@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 

Ανακοινώσεις

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JUNICOAST

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ REVERSE/INTERREG IVC

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JUNICOAST

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ " ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 " ΜΕ ΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραγωγή του οδηγού ορθού πρακτικών-πρόγραμμα REVERSE/INTERREG IV

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΚΒ3ΟΡ1Θ-ΔΞ0
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 427,85τ.μ. τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Αγία Ρουμέλη» της Τ.Κ. Αγίας Ρουμέλης, Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Σφακίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτηση του κ. Γεωργεδάκη Ιωάννη
20-01-2020 13:52:33    20-01-2020 13:52:33      12042/2019/20-01-2020
ΩΡΣΠΟΡ1Θ-ΚΥΔ
ΥΛΟΤΟΜΙΑ ΚΑΜΜΕΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ
20-01-2020 12:47:56    20-01-2020 12:47:56      1309 ΠΕ
6ΛΛΩΟΡ1Θ-ΚΗΙ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 4.145,40 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Αγ. Δημήτριος - Αλιγάνου» της Δ.Κ. Νεροκούρου, Δημοτικής Ενότητας Ελ.Βενιζέλου του Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτηση του κ. Μανούσου Παπαδουλάκη
20-01-2020 12:35:10    20-01-2020 12:35:10      7453/2019/20-01-2020
ΨΗΨΓΟΡ1Θ-Υ0Χ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 33.513,55 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Βουλόλιμνη» της Τ.Κ. Βάθης, Δημοτικής Ενότητας Ιναχωρίου του Δήμου Κισάμου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτηση της κ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΝΙΑ ΧΩΡΙΩΝ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΑΕ
20-01-2020 11:52:08    20-01-2020 11:52:08      13003/2019/20-01-2020
Ψ09ΗΟΡ1Θ-3ΘΥ
αρση της αριθμ.3519/2004 αποφασης αναδασωτεας
20-01-2020 11:33:57    20-01-2020 11:33:57      13107
Ψ45ΦΟΡ1Θ-ΧΓ6
ανακληση της 4729/1985 αποφασης αναδασωτεας
20-01-2020 11:27:38    20-01-2020 11:27:38      11405
Ψ4Σ1ΟΡ1Θ-ΓΑΕ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού Τμήμα Α2: 9.581,90 τ.μ., Τμήμα Β: 2.688,99 τ.μ., Τμήμα Γ2: 14.304,82 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Σπήλιους» της Τ.Κ. Νοχιών, Δημοτικής Ενότητας Κολυμπαρίου του Δήμου Πλατανιά της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτηση του κ. Στέφανου Γοναλάκη
20-01-2020 11:25:54    20-01-2020 11:25:54      12906/2019-20-01-2020
ΩΤΑΤΟΡ1Θ-5Δ4
αρση της αριθμ. 5522/1992 αποφασης αναδασωτεας
20-01-2020 11:20:06    20-01-2020 11:20:06      7160
6ΓΡ3ΟΡ1Θ-7Α6
αρση της αριθμν. 1220/1991 αποφασης αναδασωτέας
20-01-2020 11:15:45    20-01-2020 11:15:45      9343
Ψ6ΜΜΟΡ1Θ-ΒΗΕ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού Γήπεδο 2: 8.286,14 τ.μ. τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Κερατιδές» της Τ.Κ. Νοχιών, Δημοτικής Ενότητας Κολυμπαρίου του Δήμου Πλατανιά της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτηση του κ. Στέφανος Γοναλάκης
20-01-2020 11:11:15    20-01-2020 11:11:15      12905/2019/20-01-2020