Διεύθυνση Δασών Ν. Χανίων

Διευθύντρια: Σκλαβάκη Πολύμνια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1.  Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2.  Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Χρυσοπηγής ΤΚ:73100, Χανιά
Τηλ: 28210-84209, 28210-84210
Fax: 28210-87898
E-mail: dasichan@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

 

Κλεισμένα ραντεβού της Διεύθυνσης Δασών Ν. Χανίων 

 

Ανακοινώσεις

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΒΑΡΚΑΣ

Διάθεση δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Χανίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΔΛΟ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΗΣΙΔΑΣ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ Ν.ΧΑΝΙΩΝ

Έγγραφα

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΜ1ΦΟΡ1Θ-ΔΧΤ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΥΤΟΦΥΩΝ ΑΦΦΕ
11-06-2021 15:17:31    11-06-2021 15:17:31      4644
6ΞΨΠΟΡ1Θ-ΣΤ7
ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΦΦΕ
11-06-2021 14:57:52    11-06-2021 14:57:52      4594
ΨΖΑ4ΟΡ1Θ-06Ζ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΥΤΟΦΥΩΝ ΑΦΦΕ
11-06-2021 14:55:48    11-06-2021 14:55:48      4397
Ψ6ΜΗΟΡ1Θ-ΝΨΛ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙς ΕΡΓΑΣΙΕΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΤΟΥ ΕΔΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021»,
11-06-2021 14:15:17    11-06-2021 14:15:17      4669
Ψ5ΟΗΟΡ1Θ-Ω44
ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ
11-06-2021 13:36:06    11-06-2021 13:36:06      3979
ΩΓΟΠΟΡ1Θ-ΚΔΨ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ
11-06-2021 13:27:58    11-06-2021 13:27:58      4189
ΨΑΛΥΟΡ1Θ-ΟΑΚ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ
11-06-2021 13:25:29    11-06-2021 13:25:29      4216
Ψ8ΘΓΟΡ1Θ-87Ω
εγκριση υλοτομιας μικρων πριναριων στο επανοχωρι χανιων
11-06-2021 13:15:36    11-06-2021 13:15:36      1600
ΨΝ30ΟΡ1Θ-ΞΤ3
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ
11-06-2021 10:54:53    11-06-2021 10:54:53      3706
61ΓΖΟΡ1Θ-ΦΔΜ
ΑΠΌΦΑΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Δ.Λ.Ο. ΣΑΜΑΡΙΑΣ
11-06-2021 10:53:13    11-06-2021 09:47:01      4611/10-6-2021