Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών

Διευθυντής:
Ιωάννου Αναστάσιος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών έχει ιδίως αρμοδιότητα το συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο όλων των δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και του προσωπικού τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ασκεί καθήκοντα Επιθεωρητή Δασών.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Περιοχή ΤΕΙ Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Τ.Κ. 71410, Τ.Θ. 2069, Νέο Στάδιο, Ηράκλειο
Τηλέφ.: 2810.264 964
Fax: 2810.264 956
E-mail: a.ioannou@apdkritis.gov.gr, dsed@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Παρουσίαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE13 INF/GR/000188 με θέμα "Παρουσίαση Τεχνικού Ερμηνευτικού Οδηγού για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες των Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000 στην Κρήτη."

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή Εξωτερικού Συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) για την υλοποίηση Δράσεων του έργου LIFE 13 INF/GR/000188 «Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη» (“The ecological services, social benefits and economic value of the Ecosystem Services in NATURA 2000 sites in Crete”/Ακρωνύμιο: LIFENatura2000ValueCrete).

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΟΠΚΟΡ1Θ-Β64
Έγκριση φυτοτεχνικής μελέτης αναδάσωσης στη θέση «Μπάλος» Δήμου Κισσάμου Π.Ε. Χανίων
22-05-2019 09:01:36    22-05-2019 09:01:36      1626
Ω8Κ1ΟΡ1Θ-ΑΜ5
Έγκριση φυτοτεχνικής μελέτης αποκατάστασης για το έργο «Συσκευαστήριο οπωροκηπευτικών και διαμόρφωση χαρτοκιβωτίων» στη θέση «Λιμενίσκος» εκτός οικισμού Πλατάνου Δήμου Κισσάμου Π.Ε. Χανίων
22-05-2019 08:59:23    22-05-2019 08:59:23      1625
62ΦΧΟΡ1Θ-ΤΣΨ
Μη άσκηση αντιρρήσεων επί Πράξεων χαρακτηρισμού του Δ/ντή Δασών Λασιθίου
21-05-2019 13:23:51    21-05-2019 13:23:51      1637
6ΘΦ3ΟΡ1Θ-Ο38
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντή Δασών Ηρακλείου
21-05-2019 13:10:50    21-05-2019 13:10:50      1477
ΩΚΟΩΟΡ1Θ-Ρ3Μ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Χανίων
20-05-2019 14:04:55    20-05-2019 14:04:55      1319
Ω72ΧΟΡ1Θ-ΘΙΡ
Συγκρότηση συνεργείων επιφυλακής και περιπολιών για τη υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος <<Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2019>> στο Νομό Χανίω
13-05-2019 12:05:43    13-05-2019 11:44:44      4700
6ΞΙ9ΟΡ1Θ-ΖΤΕ
Τροποποίηση Συγκρότησης της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου για τη διετία 2018-2019
08-05-2019 13:13:02    08-05-2019 13:13:02      1305
ΩΤ6ΩΟΡ1Θ-79Γ
Υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος «Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2019»
08-05-2019 09:25:20    08-05-2019 09:25:20      1178
ΩΧΚΧΟΡ1Θ-ΔΩ4
Συγκρότηση συνεργείων επιφυλακής για την υποστήριξη και τον έλεγχο της τήρησης του Προγράμματος Λαθροϋλοτομιών έτους 2019.
08-05-2019 09:03:18    08-05-2019 09:03:18      1486
6Ε39ΟΡ1Θ-7ΛΘ
Έγκριση έκτακτης εισφοράς μελών του 1ου Κυνηγετικού Συλλόγου Ηρακλείου για το Κυνηγετικό έτος 2019-2020
08-05-2019 07:42:36    08-05-2019 07:42:36      1441