Διεύθυνση Διοίκησης

Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Διοίκησης είναι αρμόδια ιδίως για τη διαχείριση θεμάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το σχεδιασμό προγραμμάτων βελτίωσης της διοικητικής οργάνωσης των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την ενίσχυση της διαφάνειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, καθώς και για τη μελέτη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η Δ/νση παρέχει την Επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Λ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2A, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.278 400 (τηλ. κέντρο) 2810.278 462 (Προϊσταμένη Γραμματείας)
Fax: 2810 278456
E-mail: m.delaki@apdkritis.gov.gr (κεντρικό e-mail)

Ανακοινώσεις

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 4Κ/2019

Μετά το από 24/4/2019 αίτημα της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. – “Enterprise Greece”, στην υπ΄αριθμ. 4Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 9/8.4.2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα δύο (62) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  2Κ/2019  ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

3ΕΑ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 12/24.4.2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατηγορίας ΠΕ.

3Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 10/11.4.2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα έξι (76) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), την Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Κράτους (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων), την Ιερά Μητρόπολη Τριφυλίας και Ολυμπίας (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων), τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (Υπουργείο Υγείας), το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Επιμελητήριο Λακωνίας (Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης) και την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

 4Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 9/8.4.2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα δύο (62) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. – “Enterprise Greece” (Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης).

Τ

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ψ7ΑΤΟΡ1Θ-ΒΦΘ
Τροποποίηση-συμπλήρωση της αρ. πρωτ. 5867/17-5-2019 απόφασης συγκρότησης ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν, με αποζημίωση, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019, των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών τους της 2ας Ιουνίου 2019
24-05-2019 15:20:50    24-05-2019 15:20:50      6326
66ΕΣΟΡ1Θ-ΨΧ7
Έλεγχος νομιμότητας της αρ. 651/2019 απόφασης της Ο.Ε. της Περιφέρειας Κρήτης
24-05-2019 14:33:46    24-05-2019 14:33:46      6113
ΨΨ86ΟΡ1Θ-0ΤΔ
Έλεγχος νομιμότητας της αρ. 101/2019 απόφασης της Ο.Ε. του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων
24-05-2019 14:28:29    24-05-2019 14:28:29      5566
Ψ0ΣΟΟΡ1Θ-ΔΡΥ
Έλεγχος νομιμότητας της αρ. 70/2019 απόφασης της Ο.Ε. του Δήμου Φαιστού
24-05-2019 14:21:28    24-05-2019 14:21:28      5832
75Ν1ΟΡ1Θ-ΗΕ4
Έλεγχος νομιμότητας της αρ. 112/2019 απόφασης της Ο.Ε. του Δήμου Μαλεβιζίου
24-05-2019 14:15:18    24-05-2019 14:15:18      6153
6337ΟΡ1Θ-ΗΨΒ
Έλεγχος νομιμότητας της υπ' αρ. 162/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Ηρακλείου
24-05-2019 13:34:37    24-05-2019 13:34:37      5933
62Λ7ΟΡ1Θ-7ΜΟ
Έλεγχος νομιμότητας της υπ' αρ. 142/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γόρτυνας
24-05-2019 13:29:45    24-05-2019 13:29:45      5841
ΨΙ9ΑΟΡ1Θ-ΗΚΗ
Έλεγχος της αριθμ. 86/2019 σε ορθή επανάληψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φαιστού
24-05-2019 13:05:27    24-05-2019 13:05:27      6305
ΩΖΘΧΟΡ1Θ-ΞΒΖ
Έλεγχος των αριθμ. 128/2019 και 236/2019 σε ορθή επανάληψη αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαλεβιζίου
24-05-2019 12:50:36    24-05-2019 12:50:36      6067
Ψ67ΥΟΡ1Θ-ΗΔΝ
Έλεγχος νομιμότητας της υπ΄ αρ. 444/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου
24-05-2019 11:22:20    24-05-2019 11:22:20      5799