Διεύθυνση Οικονομικού

Αναπληρωτής Διευθυντής: ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Οικονομικού είναι αρμόδια ιδίως για θέματα προϋπολογισμού, παρακολούθησης και εποπτείας των οικονομικών μεγεθών, προμηθειών, κρατικών οχημάτων, τη μέριμνα για τη στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών, την καταγραφή και διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και για λειτουργικά επί μέρους ζητήματα. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση:  Λεωφ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2, Τ.Κ.71307, Ηράκλειο 
Τηλ.Διευθυντή:2810278401, email: k.mathioudakis@apdkritis.gov.gr
Fax Υπηρεσίας: 2810390107 , email:tod@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Διευκρινήσεις για τον ανοικτό διαγωνισμό της γραφικής ύλης 2020

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήϑεια ειδών γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και υλικών εκτύπωσης (αυϑεντικών ή ισοδύναμων) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια υγρών καυσίμων μετά από διαπραγμάτευση της τιμής για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2020 έως 31/7/2021.

 

Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Διαγωνισμός (Κάτω των ορίων) για την ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια υγρών καυσίμων (βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης) για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτικών μηχανημάτων για τις ανάγκες Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΧΖ2ΟΡ1Θ-ΙΚΒ
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ 2410203001 - 1906.501.0000000 - 172,23€ / 2410301001 - 1906.999.0200000 - 491,35€ / 2420989001 - 1906.999.0300000 - 3.000,00€ ΜΕΙΩΣΗ 2420204001 - 1906.999.020000 - 3.663,58€)
19-02-2020 11:38:57    19-02-2020 11:38:57      8379//οικ.731
68ΗΓΟΡ1Θ-ΗΧ6
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ 2130106001 - 1906.999.0300000 - 5.500,00€ ΜΕΙΩΣΗ 2130106001 - 1906.999.010000 - 5.500,00€)
12-02-2020 10:09:57    12-02-2020 10:09:57      7983/Οικ.708
6ΦΡΓΟΡ1Θ-Ω6Ψ
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ 2420204001 - 1906.501.0000000 - 1.051,12€ / 2420204001 - 1906.999.0100000 - 842,49€ / 2420204001 - 1906.999.0300000 - 10.314,19€ ΜΕΙΩΣΗ 2420204001 - 1906.101.0000000 - 990,00€ / 2420204001 - 1906.999.020000 - 11.217,80€)
12-02-2020 10:07:14    12-02-2020 10:07:14      7982/Οικ.707
Ω1ΞΗΟΡ1Θ-ΖΞ2
ΑΑΥ 1906 999.0100000 2420204001 ΠΟΣΟΥ 554,62 ΕΥΡΩ
11-02-2020 12:05:19    11-02-2020 12:05:19      601
ΩΗ5ΔΟΡ1Θ-ΚΓΓ
ΑΑΥ 1906 101.0000000 2420204001 ΠΟΣΟΥ 369,00 ΕΥΡΩ
11-02-2020 12:01:06    11-02-2020 12:01:06      600
ΩΕΧΞΟΡ1Θ-ΕΧΧ
ΑΑΥ 1906 999.0300000 2420204001 ΠΟΣΟΥ 134,34 ΕΥΡΩ
11-02-2020 11:58:10    11-02-2020 11:58:10      599
ΨΔ4ΞΟΡ1Θ-ΛΒΜ
ΑΑΥ 1906 999.0200000 2420204001 ΠΟΣΟΥ 1.042,54 ΕΥΡΩ
11-02-2020 11:54:47    11-02-2020 11:54:47      598
6ΦΘΒΟΡ1Θ-2Γ7
ΑΑΥ 1906 999.0200000 2410989899 ΠΟΣΟΥ 278,99 ΕΥΡΩ
11-02-2020 10:36:34    11-02-2020 10:36:34      572
6ΗΗΗΟΡ1Θ-ΧΒ3
ΑΑΥ 1906 999.0200000 2410203001 ΠΟΣΟΥ 370,51 ΕΥΡΩ
11-02-2020 10:30:04    11-02-2020 10:30:04      571
ΨΥΟΡΟΡ1Θ-ΒΦΙ
ΑΑΥ 1906 999.0100000 2410989899 ΠΟΣΟΥ 401,76 ΕΥΡΩ
11-02-2020 10:21:18    11-02-2020 10:21:18      574