Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Διευθυντής:

 

 

Ευφροσύνη Τσαγκαράκη-Μαυράκη

Χημικός Μηχανικός

e-mail: a.tsagaraki@apdkritis.gov.gr

Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού είναι αρμόδια ιδίως για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Κρήτη στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μ. Παρλαμά 2 & Λ. 62 Μαρτύρων, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ..: 2810.529 258
Fax: 2810.529 256
e-mail: dipeho@apdkritis.gov.gr
Τμήμα Γραμματείας: Αθανασάκης Εμμανουήλ      2810.529 254

Χατζηγιαννάκη Ελευθερία    2810.529 274
e-mail: e.xatzigiannaki@apdkritis.gov.gr

Χριστοδουλάκη Ευαγγελία  2810.529 255
e-mail: e.xristodoulaki@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης τη 11-04-2019, για την επιτροπή συνοπτικών διαγωνισμών έτους 2019 της ΑΠΔ Κρήτης.

Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση τεχνικής υπηρεσίας «Αποκατάσταση / κατεδάφιση αυθαίρετης κατασκευής (βόθρου) προς εκτέλεση της με αρ.πρωτ. 39946/25-11-2016 απόφασης κατεδάφισης του Δήμου Ηρακλείου

Κλήρωση μελών κοινής επιτροπής κλήρωσης των υποσυστημάτων ΚΗΣΚ και ΜΗΜΕΔ, για τους διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων της ΑΠΔ Κρήτης έτους 2019.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΠΕΛΟΡ1Θ-Ι0Ω
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για την υφιστάμενη μονάδα παραγωγής σκυροδέματος όπως τροποποιείται με την προσθήκη νέας γραμμής παραγωγής σκυροδέματος & νέας μονάδας διαχείρισης ΑΕΚΚ στην θέση “Γάγκελος ” Τοπικής Κοινότητας Αχλαδέ του Δήμου Μυλοποτάμου Π.Ε Ρεθύμνης Περιφέρειας Κρήτης.
19-07-2019 08:41:03    19-07-2019 08:41:03      1446
ΩΒΜΠΟΡ1Θ-ΥΚ8
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για το έργο: «Εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΕΚΚ» ιδιοκτησίας της Μαρίας Κοκκίνη στη θέση «Καντάρια» Τοπικής Κοινότητας Βραχασίου Δήμου Αγ. Νικολάου Π.Ε Λασιθίου.
18-07-2019 12:30:05    18-07-2019 12:30:05      2556
ΩΦ0ΛΟΡ1Θ-5Θ9
Τροποποίηση Απόφασης Συγκρότησης 'Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων "(ΣΥΠΟΘΑ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ)
16-07-2019 09:44:45    16-07-2019 09:44:45      2415
ΩΑ4ΥΟΡ1Θ-8ΞΧ
Tροποποίηση απόφασης Συγκρότησης 'Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου (ΣΥΠΟΘΑ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ)
16-07-2019 09:40:12    16-07-2019 09:40:12      2416
ΨΤΠΤΟΡ1Θ-ΜΦ2
Τροποποίηση της με αρ.πρωτ. 2443/4-08-2015 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Δίκτυα Αποχέτευσης, Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεσης λυμάτων των οικισμών Χόνδρου και Περβόλας Δήμου Βιάννου Π.Ε. Ηρακλείου
15-07-2019 14:47:40    15-07-2019 14:47:40      4246πε
ΩΙΞ4ΟΡ1Θ-ΦΥΧ
Χορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄1909 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), για την Περιφέρεια Κρήτης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΥΛΜΕΤΑΝ Ι.Κ.Ε.», που εδρεύει στη θέση «Γκρόπα» στον Ασπρόπυργο Αττικής
15-07-2019 14:47:18    15-07-2019 14:47:18      2533
9ΩΠΟΟΡ1Θ-Ζ9Τ
Χορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), για την Περιφέρεια Κρήτης, στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΤΡΙΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ», που εδρεύει στον Κουρνά, Δήμου Αποκορώνου, ΠΕ Χανίων
15-07-2019 14:36:38    15-07-2019 14:36:38      2165
ΩΔ7ΕΟΡ1Θ-9Β8
Έγκριση παρέκκλισης ως προς την πλάγια απόσταση από το νότιο όριο του γηπέδου ιδιοκτησίας "ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ &ΣΙΑ Ο.Ε." για την νομιμοποίηση της θέσης της οικοδομής και την αναθεώρηση της 608/2009 ΟΑ, στην εκτός σχεδίου περιοχή του οικισμού Ανώπολης του Δήμου Χερσονήσου στη θέση "Ξηρόκαμπος"
12-07-2019 09:22:39    12-07-2019 09:22:39      2516/46730
62ΡΒΟΡ1Θ-7ΗΨ
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Εκτέλεση της με αρ. πρ. 3811/12-04-2018 Απόφασης του Δήμου Χανίων, με εργασίες αποκατάστασης/κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών», προϋπολογισμού 12.000,00 € ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης “ΞΕΚΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΕΔΕ”.
11-07-2019 13:29:28    11-07-2019 12:54:07      2344
6Α8ΙΟΡ1Θ-ΤΘΥ
«Εκτέλεση της με αρ. πρ. 3811/12-04-2018 Απόφασης του Δήμου Χανίων, με εργασίες αποκατάστασης/κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών», προϋπολογισμού 12.000,00 € ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).
10-07-2019 13:19:14    10-07-2019 13:19:14      οικ. 1268