Τμήμα Γραμματείας

Προϊστάμενος: Τσαγκαράκης Νικόλαος
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Την παραλαβή αιτήσεων, τη διακίνηση της αλληλογραφίας της Διεύθυνσης.
  2. Την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων
    ή δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους συναλλασσόμενους με τη Διεύθυνση πολίτες.
  3. Την οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου της Διεύθυνσης
  4. Την παροχή πληροφοριών στους πολίτες για κάθε θέμα αρμοδιότητάς της.
  5. Την κοινοποίηση στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Διοίκησης όλων των αποφάσεων που, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αναρτώνται στο διαδίκτυο.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Ελευθέρνης & Συβρίτου 2, Τ.Κ. 71305, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810-264181
Φάξ: 2810-264180
Προσωπικό:
Γιαπιτζάκης Εμμανουήλ 2810-264172
Μπιζιώτη Αδαμαντία 2810-264181
Παπαδάκη Μαρία 2810-264181
Χατζημηναδάκης Αντώνιος 2810-264184