Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων

Προϊστάμενος: Γεώργιος Παπαδόπουλος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

H συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για τη σύνταξη ετησίων και πολυετών σχεδίων και προγραμμάτων της δασικής ανάπτυξης του νομού, τη μέριμνα εγκρίσεων τούτων και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, την εκπόνηση ειδικών μελετών των πάσης φύσεως δασοτεχνικών έργων και την κατάρτιση πινάκων υλοτομίας.

Επίσης, είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή του προγράμματος εκτέλεσης των πάσης φύσεως δασοτεχνικών έργων, τον έλεγχο για την ακριβή τήρηση και εφαρμογή των εγκεκριμένων διαχειριστικών μελετών, καθώς και τη μέριμνα για την προμήθεια του αναγκαίου μηχανικού εξοπλισμού και υλικού, τη φύλαξη και συντήρησή του.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

 

 

Ταχυδρομική Δ/νση:  Παναγίας Μαλεβή (Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς)
Ταχυδρομικός Κώδικας:     714 10 - Ηράκλειοο

Τηλέφωνο:    2810 264944
FAX  :            2810 314580
E – mail: g.papadopoulos@apdkritis.gov.gr

Προσωπικό: Στο Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων υπηρετεί επίσης ο δασολόγος Μανόλης Χωριτάκης (Τηλ.: 2810 264945, E-mail:  e.xoritakis@apdkritis.gov.gr)

 

Ανακοινώσεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΑΣΙΚΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΦΟΙΝΙΚΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Τεύχη δημοπράτησης για το έργο: «Συντήρηση – Βελτίωση Δασικού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ηρακλείου για το έτος 2020»

Τεύχη δημοπράτησης για το έργο: «Συντήρηση - Βελτίωση Δασικού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ηρακλείου 2019»

Τεύχη δημοπράτησης για το έργο: «Συντήρηση - βελτίωση δασικών δρόμων στις περιφέρειες των Δήμων Φαιστού, Γόρτυνας και Αρχανών - Αστερουσίων»

Τεύχη δημοπράτησης για το έργο: «Εκτέλεση εργασιών καλλιέργειας δασικού φυτωρίου Φοινικιάς Ηρακλείου»

Έγγραφα

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΔΣ3ΟΡ1Θ-Τ7Τ
Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2020 του Κυνηγετικού Συλλόγου Τυμπακίου
13-01-2021 14:53:15    13-01-2021 14:53:15      65/13-01-2021
9ΜΣ9ΟΡ1Θ-Ι7Ι
Συγκρότηση διμελών επιτροπών οικονομικού-διαχειριστικού ελέγχου των Κυνηγετικών Συλλόγων Ν. Ηρακλείου
13-01-2021 14:30:33    13-01-2021 14:30:33      125/13-01-2021
6Δ1ΘΟΡ1Θ-Τ9Π
Συγκρότηση «Επιτροπής Παραλαβής των Έργων και Εργασιών μη Δημόσιας Δασοπονίας και καταμέτρησης δασικών προϊόντων που παράγουν οι δασικοί συνεταιρισμοί», για τα έτη 2021 και 2022.
12-01-2021 14:05:28    12-01-2021 12:14:26      107
Ψ8ΛΩΟΡ1Θ-ΧΤΜ
Ορισμός Ταμία 1ου Κυνηγετικού Συλλόγου Ηρακλείου
12-01-2021 10:59:41    12-01-2021 10:59:41      36
605ΙΟΡ1Θ-69Τ
Έγκριση περισυλλογής ξερών κατακείμενων δέντρων από δάσος
11-01-2021 09:27:09    11-01-2021 09:27:09      6/05-01-2021
6ΔΟ1ΟΡ1Θ-ΩΛΥ
Έγκριση υλοτομίας
11-01-2021 09:21:14    11-01-2021 09:21:14      8456 π.ε./05-01-2021
6ΛΩΚΟΡ1Θ-ΛΧΩ
Έγκριση περισυλλογής ξερών κατακείμενων δέντρων από δάσος
11-01-2021 09:14:13    11-01-2021 09:14:13      8173 π.ε./05-01-2021
ΩΥΘΛΟΡ1Θ-Υ56
Ανάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση της αριθμ. 2/2020 Απόφασης της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Π.Ε. Ηρακλείου
05-01-2021 18:47:21    05-01-2021 15:01:11      52/05-1-2021
Ψ6ΦΤΟΡ1Θ-ΨΒΕ
Ανάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση της αριθμ. 1/2020 Απόφασης της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Π.Ε. Ηρακλείου
05-01-2021 14:45:19    05-01-2021 14:45:19      51/05-01-2021
ΩΗ01ΟΡ1Θ-ΣΧΓ
Πράξη χαρακτηρισμού εκτάσεως εμβαδού 4.197,49 τ.μ., η οποία κείται στη θέση «Μιχαλίτση, εκτός οικισμού Κερατόκαμπου», κτηματικής περιφέρειας Κοινότητας Άνω Βιάννου, Δήμου Βιάννου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου
30-12-2020 08:54:14    30-12-2020 08:54:14      9203/30-12-2020